PostNord overtager Nils Hansson Logistics

PostNord har underskrevet en aftale med Nordstjernan Industriutveckling AB om køb af Nils Hansson Logistics AB (NH Logistics). Overtagelsen indebærer, at PostNords logistikaktiviteter suppleres med førende kompetencer inden for spedition, hvilket yderligere styrker koncernens position som førende aktør inden for logistiske serviceydelser til, fra og inden for Norden.

NH Logistics AB blev grundlagt i 1953 og har hovedsæde i Ljungbyhed et par timers kørsel fra København. Selskabet havde i 2010 en omsætning på mere end 346 millioner SEK. NH Logistics beskæftiger sig med spedition og transport i Sverige og mellem Sverige og Vesteuropa, især Tyskland, Spanien og Frankrig. Virksomheden har siden 2005 været ejet af Nordstjernan Industriutveckling.

- NH Logistics er en af ​​de førende aktører inden for spedition i Norden. Virksomheden tilføjer PostNord nye færdigheder og stærke relationer med spillere på det europæiske marked. Købet er helt i tråd med vores strategi om gennem partnerskaber og opkøb at udvide og styrke vores tilbud og vores position som en førende aktør i logistikydelser til, fra og inden for Skandinavien, siger Henrik Höjsgaard, chef for Logistik i PostNord.

- Med PostNord får NH Logistics en meget god industriel ejer med en bred base i de nordiske lande og inden for logistik. Det betyder, at virksomheden kan få optimale betingelser for yderligere at styrke og udvikle sit kundegrundlag og sine serviceydelser, siger Lars Lindgren, adm. Direktør for Nordstjernan Industriutveckling AB.

Den nuværende adm. direktør for NH Logistics AB, Jørgen Malmqvist, vil fremover fortsætte i samme stilling. Selskabet vil, efter godkendelse af konkurrencemyndighederne, få udpeget en ny bestyrelse. Bengt Nordin, som i øjeblikket er medlem af bestyrelsen, vil også fortsætte i den nye bestyrelse.

Handlen er betinget af en godkendelse fra konkurrencemyndighederne.

PostNord, tidligere Posten Norden, blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40