Viveca Bergstedt Sten stopper i PostNord

Efter ni år som chefjurist i Posten AB og PostNord vil Viveca Bergstedt Sten søge nye udfordringer uden for koncernen. Viveca Bergstedt Sten forlader sin stilling pr. 31 oktober 2011.

PostNords HR-direktør, Palle Juliussen, overtager ind til videre ledelsen af koncernens juridiske afdeling. I den danske del af funktionen vil Jens Heurlin referere til Palle Juliussen, mens rollen som ansvarlig i den svenske del af virksomheden ind til videre varetages af Jessica Karlberg Lagrelius

- Det har været meget spændende at være en del af den dansk-svenske sammenlægning og opbygge en juridisk afdeling samt arbejde med de spørgsmål, der knytter sig til regler i den nye koncern. Vi har nu en moderne svensk og dansk postlov på plads, hvilket er en vigtig milepæl, og tiden er inde til, at jeg på det personlige plan prøver noget nyt, siger Viveca Bergstedt Sten.

- Viveca har i over ni år gjort et fremragende stykke arbejde som chefjurist i først svenske Posten AB og siden sammenlægningen PostNord. Især har sammenlægningen mellem de nationale postvæsener og ændringerne i de lovgivningsmæssige rammer i såvel Sverige som Danmark stillet store krav til den juridiske funktion. Jeg har stor forståelse for, at Viveca nu har valgt at søge nye udfordringer uden for koncernen, siger koncernchef Lars Idermark.

 

PostNord, tidligere Posten Norden, blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40