Ændringer i PostNords koncernledelse

Mats Lönnqvist forlader stillingen, som viceadministrerende direktør og CFO i PostNord den 1. juni. Rekrutteringen af en efterfølger er påbegyndt.

PostNords stedfortrædende CFO, Torsten Fels vil fungere som CFO indtil Mats Lönqvist efterfølger er tiltrådt.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40