Annemarie Gardshol til PostNord

Annemarie Gardshol er tiltrådt som chef for en nyoprettet koncernstrategienhed i PostNord. Hun bliver medlem af PostNords direktion og koncernledelse.

Annemarie Gardshol, 45 år, er civilingeniør og har siden 2000 haft beskæftigelse i Gambro. Der har hun indgået i direktionen med ansvar for koncernstrategi, strategisk markedsføring og senest FoU. Før da var hun managementkonsulent hos McKinsey & Company.

Annemarie Gardshol skal som koncernstrategichef have særlig fokus på at øge værdien af PostNords forretningsportefølje og skabe øgede forudsætninger for forretningsudvikling og innovation.

Hun tiltræder 14. maj 2012.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40