Konkurrencestyrelse godkender PostNords overtagelse af Svensk Morgondistribution

Den svenske Konkurrencestyrelse har besluttet ikke at behandle PostNords påtænkte overtagelse af Svensk Morgondistribution fra Mittmedia og Västerbottens-Kuriren. Parternes hensigt er nu at afslutte handlen den 1.juni 2012.

PostNord meddelte den 19. april 2012, at PostNords 100 procentejede datterselskab Tidningstjänst AB havde indgået aftale om overtagelse af virksomheden Svensk Morgontidningsdistribution KB fra mediekoncernerne MittMedia og Västerbottens-Kuriren. Handlen mellem PostNord og Mittmedia og Västerbottens-Kuriren omfatter flerårig distribution af mediekoncernernes morgenaviser.

Overtagelsen af Svensk Morgondistribution ligger helt på linje med PostNords strategi om at skabe nye lønsomme forretninger, som understøtter brevforretningen ved at koncernen finder nye anvendelsesmuligheder for det eksisterende produktionsapparat. Eksempelvis ved distribution af morgenaviser og vareudbringning.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40