Lars Idermark forlader PostNord

I forbindelse med et ordinært møde i bestyrelsen for PostNord har Lars Idermark meddelt, at han forlader posten som administrerende direktør og koncernchef for PostNord.

Lars Idermark blev i 2010 udnævnt til administrerende direktør og koncernchef for PostNord. Han forlader nu jobbet for i stedet at tiltræde som administrerende direktør og koncernchef for Södra. Tidspunktet for Lars Idermarks afgang fastsættes senere.

Fritz H. Schur, bestyrelsesformand for PostNord, siger:

- Lars Idermark har gjort en fantastisk indsats i løbet af de snart to år, han har været i PostNord. Under Lars Idermarks ledelse er den koncernstrategi der nu er ved at blive effektueret blevet udarbejdet, samtidig med er der gennemført såvel omfattende omkostningseffektiviseringer som vigtige fremtidssatsninger i form af investeringer og opkøb.

- Jeg har stor forståelse for Lars Idermarks beslutning og hans motiv for at skifte til Södra, men jeg beklager naturligvis hans beslutning. Vi indleder omgående rekruttering af en efterfølger.

Lars Idermark siger:

- Der er aldrig et rigtigt tidspunkt at skifte arbejde. Arbejdet i PostNord har været kolossalt stimulerende, og jeg har haft et ekstremt godt samarbejde med bestyrelsesformanden og den øvrige bestyrelse, ledelse og medarbejdere. PostNord befinder sig i en intensiv omstillingsproces, hvor vi ud fra vores netop fastlagte koncernstrategi arbejder med at tilpasse vor brevforretning til nye forudsætninger samtidig med, at vi udvikler vor logistikforretning. Jeg kommer til at savne ikke at afslutte dette arbejde.

- Jeg har tidligere siddet i koncernens bestyrelse i mere end 10 år. Samtidig ligger skovindustrien mit hjerte nær. Efter mere end 25 år i erhvervslivet i Stockholm og Gøteborg er det også positivt at Södras hovedkontor ligger så tæt ved mit hjem, således at den omfattende pendling kan ophøre. Alt dette gjorde, at jeg ikke kunne sige nej til muligheden for at lede Sodra.

Der er tale om oplysninger, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre ifølge loven om værdipapirhandel og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationerne afleveres til offentliggørelse 11. december 2012, kl 08.30 CET.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige,Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40