PostNord etablerer obligationsprogram

PostNord AB har den 27 juni 2012 fået den svenske Finansinspektionens godkendelse og registrering af prospekt for udgivelse af Medium Term Notes (MTN). Programmet har en låneramme på 6 milliarder svenske kroner og giver mulighed for at udstede obligationer på det svenske marked.

Prospektet er offentliggjort på PostNords hjemmeside www.postnord.com samt på www.finansinspektionen.se

” Vores strategi omfatter omstilling af virksomheden for at sikre rentabiliteten i brevvirksomheden og udvikle vores position inden for logistik. Effektiv finansiering er en central forudsætning for dette arbejde. Gennem etableringen af obligationsprogrammet får vi nye muligheder for at diversificere vores finansiering”, udtaler Torsten Fels, fungerende CFO.

SEB står som hovedbank og er også emissionsinstitut sammen med Danske Bank, Nordea, Handelsbanken Capital Markets og Swedbank.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40