PostNord frasælger datterselskaber i Holland og Belgien

PostNord har i dag solgt de helejede datterselskaber HIT Starintex B.V. i Holland og HIT Belgium SA i Belgien til Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG.

Aftalen indgås i dag og omfatter samtlige aktiviteter i de nævnte selskaber. PostNord vil fortsat eje selskabsnavnet HIT.

- Dette er helt i tråd med strategien i PostNord som den foretrukne partner på området for kommunikations- og logistiktjenester til, fra og inden for Norden, siger Henrik Höjsgaard, chef for forretningsområde Logistik i PostNord.

- Vi er glade for at kunne byde velkommen til såvel medarbejdere som kunder i Hellmann-koncernen og er sikre på, at kunderne vil drage endnu større fordel af vores stærke tilstedeværelse i Centraleuropa, siger Karl Engelhard, direktør og bestyrelsesmedlem i Hellmannn Worldwide Logistics.

- Det er en stor glæde, at det er lykkedes at indgå denne aftale. Det vil sikre en god og positiv udvikling fremover, også inden for vores europæiske InNight aktiviteter. Jeg ser frem til samarbejdet med de nye kolleger i Hellmann Worldwide Logistics og Night Star Express-koncernen om at udvikle nogle stærke produkter til vores eksisterende og potentielle kunder, siger Patrick Loewenthal, administrerende direktør for HIT Starintex og HIT Belgium.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40