PostNord køber Distribution Services A/S

Post Danmark A/S, som er en del af PostNord, har indgået aftale med ZimmerGroup A/S om overtagelse af samtlige aktier i Distribution Services A/S. Virksomheden er specialiseret indenfor pakning og klargøring af adresseløse forsendelser, og siden 2003 har Distribution Services A/S været underleverandør til Post Danmark.

- Overtagelsen er et led i Post Danmarks arbejde med at omstille virksomheden og skabe en mere effektiv og lønsom forretning. Vi overtager et veldrevet selskab, som vi har haft tæt samarbejde med i mange år, og vi vil nu knytte forædlingen af vores produkter tættere til vores øvrige drift, siger Henning Christensen, chef for PostNords forrettningsområde Breve Danmark.

- Vi ser overdragelsen som en både naturlig og nødvendig udvikling i et velfungerende samarbejde. I Zimmer Holding koncernen glæder vi os til at fortsætte udviklingssamarbejdet med såvel Distribution Services som Post Danmark i de kommende år, udtaler direktør i Zimmer Holding Jens E. Zimmer.

Post Danmarks kunder samt medarbejderne i Distribution Services A/S vil ikke blive berørt af opkøbet.

- Selskabet skal fortsætte som hidtil, og vi vil fra Post Danmarks side udelukkende indsætte en ny topleder. Virksomheden skal fortsat drives med samme daglige ledelse og i samme lokalitet som hidtil, siger Henning Christensen.

Det er aftalt mellem parterne, at købssummen ikke offentliggøres. Overtagelsen af selskabet vil ske med virkning fra 1. januar 2013 og er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Distribution Services A/S er et selskab i Zimmer Holding koncernen. Selskabets hovedaktivitet de sidste otte år har været efterbehandling og klargøring af trykte medier til distribution, med Post Danmark som den største kunde, samt distribution af tidskritiske artikler. Distributionsaktiviteten blev udskilt til et nyt selskab i Zimmer Holding koncernen med virkning fra 1. maj 2012, hvorefter Post Danmark har været Distribution Services' eneste kunde. Distribution Services beskæftiger ca. 160 medarbejdere.

Post Danmark er en del af PostNord. PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40