PostNord overtager avisdistribution fra Svensk Morgondistribution

PostNords 100%-ejede datterselskab Tidningstjänst AB har indgået aftale om overtagelse af aktiviteterne i Svensk Morgondistribution KB, herunder flerårig distribution af mediekoncernerne MittMedia og Västerbottens-Kurirens morgenaviser. Svensk Morgondistribution har 740 medarbejdere og omsatte i 2011 for ca. SEK 350 mio.

I dag driver PostNord gennem Tidningstjänst AB aktiviteter inden for distribution af morgenaviser i Norrbotten, det nordlige Västerbotten, Värmland, det nordlige Dalsland, Skaraborg, Enköping, Motala og Vimmerby. Aktiviteterne er præget af høj kvalitet og en omkostningseffektiv distribution. Tidningstjänst kan som datterselskab i PostNord-koncernen desuden drage nytte af den kompetence, koncernen råder over inden for eksempelvis ruteoptimering.

Svensk Morgondistribution er ejet af MittMedia (75%) og Västerbottens-Kuriren (25%) og har aktiviteter i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland og store dele af Västerbotten. Svensk Morgondistribution leverer hvert år ca. 100 mio. morgenaviser, bl.a. Sundsvalls Tidning, Dalarnas Tidningar, Gefle Dagblad, Östersunds-Posten og Västerbottens-Kuriren.

PostNords strategi frem til 2015 omfatter bl.a. udvikling af nye rentable forretninger, der skal støtte brevforretningen, idet koncernen udvikler nye anvendelsesområder for eksisterende produktionsressourcer. Med en øget anvendelse af koncernens køretøjsflåde bliver det muligt at udvikle nye forretningsmuligheder inden for eksempelvis distribution af morgenaviser og hjemmeleverancer.

- Branchen for distribution af morgenaviser har adgang til betydelige stordriftsfordele. Når vi skaber vækst på dette marked, kan vi udnytte de samme køretøjer til distribution af morgenaviser om natten, som bruges til brevomdeling om dagen, og dermed opnår vi store synergieffekter, fortæller Lars Idermark, der er administrerende direktør og koncernchef for PostNord.

- Ved at outsource avisdistributionen reducerer vi vores omkostninger og sikrer en fortsat høj leveringssikkerhed for vores 17 dagblade. Samtidig kan vi som medievirksomhed fokusere endnu mere på vores hovedopgave – at udvikle fremtidens forretninger og journalistik. Det fortæller Thomas Peterssohn, der er administrerende direktør og koncernchef for MittMedia.

- Vores avisdistribution placeres nu i en koncern, hvor distribution og logistik er selve kernekompetencen. Desuden opnår vi en umiddelbar reduktion af omkostningerne og kan fokusere endnu mere på vores nøgleaktiviteter, dvs. lokal journalistik og kommerciel kommunikation, siger Sture Bergman, administrerende direktør og koncernchef for Västerbottens-Kuriren.

Overtagelsen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

PostNord blev etableret i 2009 med sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik samt Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om PostNord på www.postnord.com.

MittMedia hører til Sveriges førende medievirksomheder med 17 dagblade i det nordlige Sverige. Koncernen har desuden aktiviteter inden for digitale medier, radio, gratisblade og anden bladproduktion end dagblade og er delejer af Liberala Tidningar, som står for omfattende bladudgivelser i Mellemsverige og Storstockholm. MittMedia omsætter for ca. SEK 1,6 mia. og har omtrent 1.000 medarbejdere inden for medie- og trykkerivirksomhed. Hovedkontoret ligger i Gävle. Læs mere på www.mittmedia.se.

Västerbottens-Kuriren er et Sverige få tilbageværende, selvstændige medievirksomheder med lokalt ejerskab. Koncernen udgiver Västerbottens-Kuriren, Vk.se, Folkbladet Västerbotten, Folkbladet.nu og Nöjesmagasinet City. Desuden drives aktiviteter inden for anden bladproduktion end dagblade, radio og fast ejendom. Västerbottens-Kuriren AB omsætter for ca. SEK 300 mio. og har omtrent 200 medarbejdere i medievirksomheden. Hovedkontoret ligger i Umeå.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40