PostNord overtager Green Cargos tredjepartslogistik

PostNord AB har indgået en aftale med Green Cargo om at overtage Green Cargos datterselskab Green Cargo Logistics AB med tilhørende ejendomme

Green Cargo Logistics er Sveriges næststørste virksomhed inden for tredjepartslogistik med en samlet lagerplads på 260.000 m2 i moderne bygninger i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Helsingborg og København. Green Cargo Logistics omsatte i 2011 for ca. en milliard SEK og opnåede et driftsresultat på 61millioner SEK. Gennem de senere år har virksomheden gennemgået en kraftig og lønsom vækst.

PostNord fastlagde i slutningen af 2011 sin nye strategi, som blandt andet indeholder fortsat vækst på logistikområdet.

PostNords logistikvirksomhed i Sverige, Danmark, Norge og Finland omsatte i 2011 for ca. 13 milliarder SEK primært inden for pakker, palle og ekspres. Overtagelsen af Green Cargo Logistics styrker PostNord som tredjepartslogistikvirksomhed, hvilket er helt i overensstemmelse med koncernens strategiske retning. Markedet for tredjepartslogistik skønnes at have en betydelig vækst.

- Green Cargo Logistics er en meget veldrevet og lønsom virksomhed, som helt passer ind i vores strategiske ambitioner på logistikområdet. Virksomheden vil give et godt grundlagt for vores fortsatte udvikling indenfor tredjepartslogistikken, siger Lars Idermark, koncernchef i Post Nord.

For Green Cargo frigør salget af Green Cargo Logistics ressourcer til udvikling af Green Cargos jernbanevirksomhed.

- Dette er en rigtig god forretning både for Green Cargo og for datterselskabet Logistics. Green Cargo får ressourcerne til at udvikle vores jernbanelogistik og til at udvikle vores tilbud til svensk erhvervsliv. Tredjepartslogistikken får en stærk ejer, som kan investere i dens fortsatte vækst, siger Mikael Stöhr, koncernchef for Green Cargo.

Green Cargo Logistics bliver en del af PostNords forretningsområde Logistik. Forretningsområdechef Henrik Höjsgaard vil blive formand for den overtagne virksomhed, som senere vil få nyt navn.

Overtagelsen er beting af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

 

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Green Cargo er en transport- og logistikvirksomhed med udgangspunkt i jernbanen. Selskabet står for ca. 60 pct. af Sveriges godstog og dækker i kraft af partnere hele Europa. Green Cargo ejes af den svenske stat, har ca. 2.800 ansatte og en årsomsætning på 6,4 milliarder SEK. Se også www.greencargo.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40