PostNord udpeger ny chef for forretningsområdet Breve Danmark

1. maj 2012 tiltræder Henning Christensen som ny chef for Post Nords forretningsområde Breve Danmark.

Henning Christensen har stor erfaring med det danske brevmarked fra sin nuværende stilling som chef for Produktion & Transport i den danske del af koncernen. Med den nye stilling bliver Henning Christensen ligeledes medlem af koncernledelsen i PostNord og indgår i direktionen i Post Danmark A/S.

- Jeg er meget tilfreds med, at Henning Christensen overtager ledelsen af den danske brevforretning, og jeg har fuld tillid til, at det vil ske med samme gode resultater som hidtil, siger Lars Idermark, koncernchef i PostNord.

Nuværende chef for forretningsområdet, Finn Hansen, vil lede arbejdet med at gennemføre en ny virksomhedsstyringsmodel "EFQM" i PostNord-koncernen. I den danske del af PostNord-koncernen har man arbejdet med denne virksomhedsstyringsmodel i flere år med gode resultater, og den skal derfor nu implementeres i hele koncernen.

- Finn Hansen har ledet et stort forandringsarbejde i den danske brevforretning med markante resultater til følge. Han vil derfor have gode forudsætninger for at løse opgaverne med den nye virksomhedsstyring. Modellen fokuserer på engagement, kundeorientering, lederskab og medarbejderskab og skaber gode muligheder for en fortsat udvikling af virksomheden til gavn for kunderne, medarbejderne og ejerne af PostNord, siger Lars Idermark.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40