Finn Hansen bliver ny HR-direktør i PostNord

PostNord har i dag udnævnt Finn Hansen til ny HR-direktør. Han kommer fra en stilling som chef for PostNord Excellence og implementering og gennemførelse af kvalitetsstyringssystemet EFQM. Han vil fortsat varetage denne opgave i sin nye stilling. Inden da var han fra 1. september 2009 til 1. maj 2012 chef for brevforretningen i Danmark.

Ved udnævnelsen, som gælder fra og med 21. januar 2013, indtræder Finn Hansen også i PostNord-koncernens direktion og i koncernledelsen.

Finn Hansen afløser Palle Juliussen, som siden koncernens grundlæggelse i 2009 havde varetaget posten, og som fratrådte stillingen 1. oktober 2012.

- Jeg er meget tilfreds med, at Finn Hansen nu tiltræder som HR-direktør. Med sin baggrund fra forskellige chefstillinger inden for Post Danmark og senest som forretningsområdechef har han en erfaring, som bliver vigtig i hans nye job. Det er også godt, at EFQM-arbejdet og HR-arbejdet koordineres, siger Lars Idermark, VD och koncernchef för PostNord.

Der er tale om oplysninger, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre i henhold til loven om værdipapirer og/eller handel med finansielle instrumenter. Informationerne blev givet til offentliggørelse 21 januari 2013 kl. 15.30.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40