Fritz Schur stopper i PostNord AB

Fritz Schur fratræder som forman for bestyrelsen for PostNord AB ved den ordinære generalforsamling den 18. april 2013.

Fritz Schur udtaler:

”I forbindelse med fusionen af Post Danmark A/S og Posten AB blev jeg af de to staterbedt om at være formand for det nye fællesselskab, PostNord AB, i 2 år. Dette accepterede jeg, selv om jeg allerede havde siddet i Post Danmark A/S bestyrelse i 14 år. Ved periodens udløb blev jeg bedt om at tage yderligere en periode, som også er gået, og jeg har således nu 18 år i postsektoren bag mig.

Dertil kan lægges, at det er min opfattelse, at ansøgerfelterne er større, hvis begge poster er i spil på samme tid. Dette skyldes, at staterne har den forståelse, at der er en fra hvert land på henholdsvis direktør- og formandsposten.

På denne baggrund er staterne og jeg enige om, at yderligere forlængelse ikke er hensigtsmæssig.

De to stater har bedt mig fortsætte søgeprocessen efter en ny administrerende direktør frem til generalforsamlingen, således at der kan foreligge et par relevante kandidater at vælge imellem for bestyrelsenefter generalforsamlingen.

Fusionen mellem det danske og det svenske selskabhar vist sin styrke, og det er derfor – uanset nedgangene i brevvolumenerne - et robust selskab, som nu skal skifte administrerende direktør og bestyrelsesformand, og det nye team får et godt grundlag at arbejde videre på.”

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40