Koncernchef for PostNord

Lars Idermark fratræder som PostNord tidligere har meddelt for at tiltræde som Administrerende direktør og koncernchef for Södra. Rekruttering af hans afløser er i gang.

Det er nu blevet fastlagt, at Lars Idermark forlader PostNord den 15. maj 2013. K. B. Pedersen som er viceadministrerende direktør og vicekoncernchef konstitueres som administrerende direktør og koncernchef indtil en permanent løsning er fundet.

Informationerne følger de retningsliner, som PostNord AB skal følge for offentliggørelse i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 26. april 2013.

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 05-03-2014 11:41