Nominering af bestyrelsesmedlemmer til PostNord AB

PostNord AB afholder ordinær generalforsamling den 18. april 2013. Den svenske og den danske stat har tidligere nomineret Jens Moberg som ny bestyrelsesformand for selskabet.

Desuden foretages følgende nomineringer til generalforsamlingen: Genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad og Jonas Iversen.

Herudover indstilles Anitra Steen til nyvalg.

Mats Abrahamsson og Gunnel Duveblad blev indvalgt i bestyrelsen i 2009. Jonas Iversen blev indvalgt i bestyrelsen i 2012.

Anitra Steen er bl.a. bestyrelsesformand for Svenska Spel og AFA Försäkring. Hun har tidligere fungeret som bl.a. administrerende direktør for Systembolaget, generaldirektør for det svenske Riksskatteverk og statssekretær i det svenske Utbildnings- og Finansdepartement. Herudover har Anitra Steen eksempelvis siddet i bestyrelsen for SAS og Lagena Distribution.

Yderligere information om nomineringer til bestyrelsen vil blive præsenteret før generalforsamlingen.

Der er tale om information, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre ifølge loven om værdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationen indleveres til offentliggørelse den 4. April 2013.

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40