PostNord køber andel i DM-bureauet Friends & Tactics

PostNord har indgået en aftale om opkøb af 30 procent af aktierne i Friends & Tactics AB. Opkøbet indebærer, at PostNords forretningsområde Strålfors udbygger sin position på det voksende marked for personlige kommunikationsløsninger, som styrker virksomheders kunderelationer.

Strålfors udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber stærkere og mere personlige kunderelationer. Et af Strålfors' fokusområder er løsninger til fysisk og digital individualiseret markedskommunikation. For at udvide sortimentet over for kunderne har Strålfors haft et tæt samarbejde med Friends & Tactics, som er et Stockholmbaseret bureau, der har specialiseret sig i DM og relationsmarkedsføring. Nu udvides samarbejdet, ved at Strålfors opkøber 30 procent af aktierne i Friends & Tactics.

–Efterspørgslen efter serviceydelser baseret på stærkere og mere personlige kunderelationer stiger konstant. Vi har særdeles gode erfaringer med Friends & Tactics' kreative evner, og jeg glæder mig til, at vi sammen skal udvikle serviceydelser, der udvider vores sortiment og styrker vores kunders kommunikation, siger Annica Axelsson, adm. dir. for Strålfors Svenska AB.

Om Friends & Tactics
Friends & Tactics er et DM- og relationsmarkedsføringsbureau. Virksomheden havde i 2012 en omsætning på 11,3 millioner SEK samt 7 medarbejdere, der sidder i lokaler i Stockholm. Adm. dir. er Magnus Widgren.

Informationen er af en sådan art, at PostNord AB (publ) skal offentliggøre den i henhold til loven om værdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationen blev indleveret til offentliggørelse den 9. juli 2013.

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 05-03-2014 10:57