PostNord og Bilfrakt Bothnia i logistikhandel

PostNord AB har indgået aftale om at overtage 100 pct. af aktierne i Bilfrakt Bothnia AB`s datterselskaber, Nordisk Kyl Logistik AB (NKL) og Transbothnia AB efter at aktiviteterne fra Bilfrakt Bothnia AB  er overfört til disse selskaber. Overtagelsen indebærer, at PostNord udvider sin logistikforretning i Sverige inden for stykgods, partigods og termisk transport.

Bilfrakt er en af de største logistik- og transportvirksomheder i Norrland, som håndterer og transporterer gods og varer i, samt til og fra Norrland. De virksomheder inden for Bilfrakt, som PostNord har indgået aftale om at opkøbe, omsatte i 2012 ca. 1 mia. SEK og har 280 ansatte. Hovedsaligt anvendes eksterne transportører i virksomheden, som har terminaler i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Östersund og Överkalix.

PostNords logistikvirksomhed i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Tyskland omsatte i 2012 for ca. 14,8 mia. SEK og udgør ca. en tredjedel af koncernens omsætning. PostNord udvikler sin logistikvirksomhed til at være den førende aktør på det nordiske logistikmarked. Det sker blandt andet gennem yderligere udvidelse af produktporteføljen og større geografisk udbredelse. I 2012 overtog PostNord eksempelvis Green Cargos virksomhed inden for tredjepartslogistik.

- Opkøbene er et supplement til PostNords eksisterende logistikvirksomhed i Sverige og styrker yderligere koncernens position på det voksende logistikmarked. Vi øger vores tilstedeværelse i en vigtig region og får en platform at vokse ud fra inden for dagligvare- og industrilogistik, siger Henrik Höjsgaard, chef for forretningsområdet Logistik i PostNord.

De berørte vognmænd vil tage de aftaler, de har i dag, med sig til PostNord. PostNord har positive erfaringer fra overtagelser af stykgods- og partigodsvirksomheder i Norge, hvor koncernen har gennemført langsigtede aftaler med vognmændene.

- Termo og industri inden for Bilfrakt opererer i en sektor, hvor der findes store fremtidige udfordringer i de strukturelle ændringer, som sker; udfordringer, som andre aktører end Bilfrakt på sigt vil være bedre rustet til at håndtere. PostNord var vores førstevalg, en seriøs aktør og en stabil og langsigtet ejer med ambitioner om at styrke sin lokale tilstedeværelse, siger Frederik Persson, koncernchef i Bilfrakt.

Overdragelsen forudsætter blandt andet konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Informationerne følger de retningsliner, som PostNord AB skal følge for offentliggørelse i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 25. april 2013.

PostNord AB blev dannet gennem sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på 39 mia. SEK og mere end 40.000 medarbejdere. Virksomheden drives gennem forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk selskab med hovedkontoret placeret i Solna i Sverige. Læs mere om PostNord på www.postnord.com.

Bilfrakt Bothnia AB er en virksomhed inden for dagligvaretransporter, byggeri, industri, specialtransporter af træ og biobrændsel hovedsaligt i Västerbotten og Norrbotten og omsatte i 2012 for 1,5 mia. SEK.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40