PostNord opkøber aktiverne i Aditro Document Automation

PostNord AB har gennem sit datterselskab Posten Scanning AB indgået en aftale med Aditro Financial Management AB og Aditro Financial Processes AB (Aditro), om at Posten Scanning opkøber Aditros digitaliserings- og dokumentstyringsaktiviteter (Document Automation) i Sverige, Danmark, Finland og Norge samt Aditros danske giroforretning. Opkøbet omfatter de medarbejdere, aktiver og aftaler, som er relateret til Aditros drift af Document Automation-aktiviteterne.

Med opkøbet etablerer PostNord sig som en førende leverandør på det svenske og nordiske scanningsmarked.

- Aditro Document Automation har en fremragende kundeportefølje og palet af ydelser. Disse understøttes af højt kvalificeret medarbejdere. Det er et perfekt match for PostNord og en glimrende mulighed for at etablere en førende position på det nordiske scanningsmarked, siger Niels Frost Larsen, administrerende direktør i Posten Scanning.

- Aftalen er indgået med henblik på at støtte Aditros strategiske beslutning om, at vi skal fokusere på og koncentrere os om vores primære forretningsområder: HR, lønadministration og finansielle softwareløsninger og -ydelser, fortæller Johan Berg, som er administrerende direktør for Aditro Group. Jeg er sikker på, at vi har fundet den perfekte ejer til at tage sig af Document Automations kunder og medarbejdere, fortsætter Berg.

Aditro Document Automation er en del af Aditro Groups Financial Resource Management Services. Virksomheden tilbyder scannings- og udskrivningsydelser til både den offentlige og private sektor, og det samlede medarbejderantal er ca. 100.

Alle nuværende ansatte i Aditro Document Automation vil blive tilbudt ansættelse hos Posten Scanning.

På kort sigt vil kunderne ikke opleve nogen forretningsmæssige ændringer, men i et længere perspektiv ønsker PostNord at udvikle forretningen og udforske markedets muligheder til fordel for kunderne.

Aftalen er underskrevet med planlagt ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2013.

Informationerne følger de retningsliner, som PostNord AB skal følge for offentliggørelse i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 2. maj 2013.

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Aditro er en førende leverandør af løsninger og ydelser inden for Human Ressource Management, Payroll og Financial Ressource Management. Vi hjælper vores kunder med at udvikle og drive deres processer med henblik på at opretholde et optimalt flow for dagligdagen på kontoret. Tusindvis af kunder i både den private og offentlige sektor stoler på vores omfattende, innovative udbud. De betjenes af Aditros mere end 1.300 veluddannede og professionelle medarbejdere i Sverige, Finland, Norge, Danmark og Estland. Efter 50 år som Nordens førende inden for HRM- og FRM-løsninger har Aditro den omfattende knowhow og erfaring, som kan hjælpe dig med at forenkle din arbejdsdag og give dig mere tid til at fokusere på din forretning. Besøg www.aditro.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:39