PostNord udsteder virksomhedsobligationer for 400 mio. SEK.

PostNord AB har i dag gennemført en emission af obligationer til en samlet værdi af 400 mio. SEK. Obligationslånene er 6-årige og forfalder den 12. juni 2019. Lånet løber med en variabel rente på 3-måneders STIBOR + 125 rentepunkter.

Udstedelsen sker inden for rammerne af det Medium Term Note program, der blev etableret i juni 2012 med det formål at give koncernen større finansiel fleksibilitet i gennemførelsen af ​​koncernens strategi. Programmet har en låneramme på 6 mia. SEK. og giver mulighed for at udstede obligationer på det svenske marked.

Transaktionen er gennemført af SEB og Danske Bank i fællesskab.

Obligationerne noteres på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationerne følger de retningsliner, som PostNord AB skal følge for offentliggørelse i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 5. juni 2013.

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:39