Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til PostNord

PostNord afholder ordinær generalforsamling 18. april 2013. Den danske og svenske stat har tidligere udpeget Jens Moberg som bestyrelsesformand for selskabet. Desuden er Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad og Jonas Iversen nomineret til genvalg og Anitra Steen til nyvalg.

Til generalforsamlingen indstilles desuden følgende: genvalg af bestyrelsesmedlem Torben Janholt samt nyvalg af Sisse Fjeldsted Rasmussen og Christian Ellegaard.

Torben Janholt blev indvalgt i bestyrelsen i 2009.

Sisse Fjeldsted Rasmussen er i dag CFO i Scandinavian Tobacco Group. Hun har en revisionsmæssig baggrund fra hhv. Arthur Andersen og Deloitte.

Christian Ellegaard sidder i den globale direktion for Berendsen-koncernen. Han arbejder internationalt som chef for Berendsens facilityforretning.

Nærmere oplysninger om kandidaterne, som er på nyvalg, følger på generalforsamlingen.

Der er tale om information, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre ifølge loven om værdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationen indleveres til offentliggørelse den 15. April 2013.

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40