Ændring i PostNords bestyrelse

Efter at have fået nye  arbejdsopgaver i Finansdepartementet i Sverige er direktør Jonas Iversen trådt ud af bestyrelsen i PostNord AB.  I perioden frem til PostNords årlige generalforsamling den 23. april har Finansdepartementet foreslået, at Patrik Jönsson, vicedirektør i Finansdepartementet, tilknyttes PostNords bestyrelse.  

Informationerne følger de retningsliner, som PostNord AB skal følge for offentliggørelse i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 14. februar 2014.

PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Koncernen havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Vi møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med koncernkontor i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:39