Ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB (publ)

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB (publ) den 25. august. Generalforsamlingen besluttede at godkende en sammenlægning af to svenske datterselskaber. PostNord Logistics AB fusioneres med Posten Meddelande AB og skifter navn til PostNord Sverige AB.

Forandringen er et led i den omstrukturering, PostNord gennemfører for at skabe et ensartet varemærke og kundetilbud. Fusionen sker ved, at Posten Meddelande AB overtager PostNord Logistics AB. Det betyder, at PostNord Logistics AB's aktiver, gæld, rettigheder og forpligtelser overføres til Posten Meddelande AB, hvorefter PostNord Logistics AB ophører med at eksistere.

PostNord AB (publ) ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.) og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Den danske stat var på generalforsamlingen repræsenteret af Carsten Marckström Olesen, chefkonsulent i Transportministeriet i Danmark, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, ministersekretær (departementssekreterare) i Finansdepartementet i Sverige.

Referatet fra generalforsamlingen vil kunne læses i sin helhed på www.postnord.com.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 25. august 2014

Sidst opdateret: 25-08-2014 16:05