PostNord refinansierer kreditfacilitet på SEK 2 mia.

PostNord har indgået en aftale om en treårig Multicurrency Revolving Credit Facility på SEK 2 mia. til finansiering af virksomheden. Faciliteten tilvejebringes ligeligt fordelt mellem Danske Bank, Svenska Handelsbanken og SEB. Alle banker fungerer som hovedarrangører og bogførende banker.

Danske Bank er koordinator samt dokumentations- og facilitetsformidler af transaktionen.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 16.juni 2014, 09:15 CET

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til,fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation,e-handel,distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på 40 mia. SEK og 39.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på postnord.com

Sidst opdateret: 23-06-2014 08:05