PostNord sælger ejendom på Købmagergade i centrum af København

PostNord sælger den traditionsrige ejendom på Købmagergade i Københavns centrum til pensionsselskabet PFA Pension for 400 mio. DKK.

I dag udnyttes kun en tredjedel af bygningen, der huser et posthus samt Post & Tele Museet. PostNord vurderer løbende sin bygningsmasse rundt omkring i Norden som led i den tilpasning, man foretager på grund af ændrede markedsforudsætninger.Salget øger PostNord-koncernens kapitaleffektivitet og bidrager dermed til at finansiere fremtidige investeringer.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 12. december 2014, 10.00 CET

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på 40 mia. SEK og 39.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på postnord.com

Sidst opdateret: 12-12-2014 10:03