PostNords årsrapport og bæredygtighedsrapport 2013

PostNords årsrapport for 2013 er offentliggjort på svensk, engelsk og dansk på www.postnord.dk/Investor-relations. Koncernens bæredygtighedsrapport indgår som en del af årsrapporten.

Der er tale om information, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre ifølge loven om værdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationen indleveres til offentliggørelse den 20. marts 2014.

PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på SEK 40 mia. og 39.000 medarbejdere. Vi møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med koncernkontor i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:39