Annemarie Gardshol ny administrerende direktør for Strålfors efter Per Samuelson

Per Samuelson tiltræder som administrerende direktør for Beijer Electronics AB. Han forlader derfor Strålfors AB. Annemarie Gardshol bliver midlertidigt ny administrerende direktør for Strålfors.

Per Samuelson tiltræder som administrerende direktør for Beijer Electronics. Han forlader derfor efter 16 år stillingen som administrerende direktør for PostNords datterselskab Strålfors.

Annemarie Gardshol, som bl.a. er Chief Strategy Officer og chef for E-commerce i PostNord, bliver midlertidigt administrerende direktør for Strålfors. Hun forbliver i PostNords koncernledelsesteam og beholder ansvaret for PostNords E-commerce-virksomhed. Annemarie Gardshol tiltræder som administrerende direktør for Strålfors 1. juni 2015.

PostNord har tidligere indledt en proces med hensyn til at vurdere et eventuelt frasalg af Strålfors. Denne proces fortsætter og forløber efter planen. Annemarie Gardshol fortsætter som administrerende direktør for Strålfors, indtil processen er afsluttet.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 12. maj 2015, 10.00 CET

Vi leverer. PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2014 havde koncernen 38.000 medarbejdere og en omsætning på 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 12-05-2015 10:01