E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal – vigtigt med tydelig information om leveringen

I årets 2. kvartal handlede de nordiske forbrugere for 40,5 mia. SEK på internettet, hvilket svarer til en stigning på 7,6 mia. eller 23 pct. sammenlignet med 2. kvartal i fjor, viser PostNords rapport E-handel i Norden*. 

Samtlige nordiske e-handelsmarkeder fortsatte med at vokse betydeligt i 2. kvartal. Særligt indenrigshandlen udviklede sig i de respektive lande, med en stigning på 6,7 mia. eller 29 pct.

– Den nordiske e-handel fortsætter sin kraftige stigning, og forbrugerne bliver stadig mere modne til og åbne over for handel på internettet. Dermed stilles der også stadig højere krav til købsoplevelsen. De nordiske forbrugere synes f.eks., at det er næsten lige så vigtigt med tydelig information om, hvordan og hvornår en vare leveres, som god og tydelig information om selve produktet, siger Annemarie Gardshol, chef for E-commerce hos PostNord. 

Flere og flere forbrugere handler regelmæssigt på nettet. Både andelen og antallet af indbyggere i de nordiske lande, som handlede via nettet i 2. kvartal, steg i forhold til forrige år. Særligt tydeligt var udviklingen i Finland, hvor andelen steg med hele 10 procentpoint. Nordmændene handlede mest på internettet i hele perioden og er dermed det mest e-handlende folk i Norden. E-handel via mobilen vokser kraftigt, og antallet af nordiske forbrugere, som handler fra mobilen, steg fra 9 pct. (Q2 2014) til 16 pct. (Q2 2015). Samlet set er det Sverige og Norge, der har den største andel af køb fra mobilen.

Vejen til e-handelskøbet
De nordiske forbrugere foretrækker at søge information før et eventuelt internetkøb ved hjælp af online-research. Oftest anvendes Google eller andre søgemaskiner, men også sammenligningssider, andre webshops og kundeanbefalinger er almindelige kilder til information.

Over 90 pct. af de nordiske forbrugere mener, at det er vigtigt med tydelig besked om, hvornår en vare, som er købt på nettet, bliver leveret. Næsten lige så mange anser det som vigtigt med tydelig information om returprocedurer.

En e-handelsvirksomhed, som vil lokke nordiske forbrugere til, bør i første omgang satse på kommunikation via e-mail. Ifølge de nordiske forbrugere er det generelt den bedste kanal for at få dem til at besøge en webshop. Derefter er præferencerne forskellige fra land til land. I Sverige og Finland er fysisk information i postkassen særdeles effektiv. Danskerne og nordmændene foretrækker i anden omgang kommunikation via andre online-kanaler, f.eks. bannere eller popup-vinduer.

E-handel i Norden udgives en gang i kvartalet og bygger på en forbrugerundersøgelse foretaget i Danmark, Sverige, Norge og Finland med omkring 5.000 respondenter. Forbrugerundersøgelsen blev gennemført i juli 2015 med et repræsentativt udvalg af landenes befolkning i alderen 18-79 år. Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af TNS SIFO's internetpanel. Der deltog i alt 1.122 respondenter i Sverige, 1.205 respondenter i Danmark, 1.191 respondenter i Norge og 1.175 respondenter i Finland.


Vi leverer. PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2014 havde koncernen 38.000 medarbejdere og en omsætning på 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 08-09-2015 09:00