PostNord indgår rammeaftaler med tre IT-leverandører

PostNord har indgået koncernfælles rammeaftaler på IT-området med Capgemini, Hewlett Packard (HP) og Tata Consulting Services (TCS).  Rammeaftalerne omfatter IT-drift, -udvikling og -administration.

PostNord har i flere år outsourcet både IT-drift og udvikling og forvaltning af IT-applikationer og -systemer. Da de gamle aftaler nu udløber, er der gennemført nyt udbud og indgået nye rammeaftaler.

– Vi overvejer hele tiden, hvilke leverandører vi samarbejder med. I udbuddet deltog en række kvalificerede leverandører. Vi har nu valgt tre leverandører, som kan give os forudsætninger for en hurtigere forretningsudvikling og adgang til ny teknologi, samtidig med at vi holder vores omkostninger nede, siger Joss Delissen, CIO i PostNord.

Rammeaftalerne medfører ingen umiddelbare ændringer eller skift af leverandører. De nye rammeaftaler skal bruges, når de gamle aftaler udløber, eller der opstår nye behov.

Vi leverer. PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2014 havde koncernen 38.000 medarbejdere og en omsætning på 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 04-11-2015 15:00