Andreas Falkenmark forlader PostNords koncernledelse

Andreas Falkenmark vil senest i august 2017 forlade posten som chef for PostNords forretningsområde Communication Services og som medlem i PostNords koncernledelse, Group Executive Team.

Den hurtige digitalisering tydeliggør behovet for at sætte yderligere fokus på PostNords digitale kommunikationsforretning og intensivere udviklingen af koncernens digitale tjenestetilbud. Det er således også det rette tidspunkt at gennemføre et skifte i ledelsen for forretningsområdet.

- Andreas har med succes i mere end 11 år ledet arbejdet i brevforretningen og har gjort en enestående indsats i koncernen. Vi er helt enige om, at det er det rette tidspunkt at skifte forretningsområdechef, og jeg er meget glad for den åbenhed, Andreas Falkenmark viser i forhold til at bidrage til en ansvarlig genbesættelse af posten, siger koncernchef Håkan Ericsson.

Andreas Falkenmark fuldender det igangværende arbejde på forretningsområdet og forlader koncernen senest i august 2017. Processen med at finde en efterfølger er igangsat.

Andreas Falkenmark blev ansat i Posten AB i 2005 som chef for den daværende Markeds- og salgsdivision og blev i forbindelse med omorganiseringen i 2007 administrerende direktør for Posten Meddelande AB. Fra etableringen af PostNord i 2009 frem til 2014 var han chef for forretningsområdet Meddelande Sverige. I forbindelse med indførelsen af den nuværende matrixorganisation var Andreas chef for forretningsområdet Mail & Communication og fra 2015 chef for forretningsområdet Communication Services, som blev dannet af forretningsområdet og Strålfors' tjenesteudviklingsaktiviteter.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Emma Riblom. PostNord Group AB er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 21 december 2016 kl. 08.30 CET.

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 30-01-2018 09:08