Björn Ekstedt efterfølger Joss Delissen som PostNords CIO

PostNords CIO siden 2006, Joss Delissen, har besluttet at forlade PostNord for at søge nye udfordringer uden for koncernen.

Björn Ekstedt, der har erfaring fra CIO-stillinger i bl.a. Sandvik og Vattenfall, bliver ny CIO. Björn Ekstedt har også gjort tjeneste i det svenske forsvar, hvor han har haft overordnede stillinger både i flyvevåbnet og i forsvarskommandoen.

Björn Ekstedt tiltræder i koncernen 1. februar 2016 og overtager CIO-ansvaret fra 1. marts, hvor han også indtræder i PostNords koncernledelse, Group Executive Team. Joss Delissen vil i en overgangsperiode stå til rådighed for koncernen.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 19. januar 2016, 11.30 CET

Vi leverer. PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2014 havde koncernen 38.000 medarbejdere og en omsætning på 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. Besøg os på www.postnord.com

  • Björn Ekstedt
Sidst opdateret: 30-01-2018 09:08