Delårsrapport januar-marts 2016: Stadig på rette vej med fokus på komplette nordiske løsninger og tilpasning af produktionsmodellen

JANUAR-MARTS 2016

  • Nettoomsætning SEK 9.638 mio. (10.033 mio.).
  • Driftsresultat SEK 300 mio. (312 mio.).
  • Periodens resultat SEK 219 mio. (203 mio.).
  • Resultat pr. aktie SEK 0,11 (0,10).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 211 mio. (1.140 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef
E-handlen fortsætter med at vokse med imponerende styrke. Logistikmarkedet vokser, men i skarp konkurrence. Brevmarkedet er kendetegnet ved faldende mængder. I denne markedssituation fortsætter vi den kurs, vi har lagt, med i højt tempo at omstille vores virksomhed til at imødekomme nye behov og forudsætninger.

Koncernens driftsresultat udgjorde i 1. kvartal SEK 300 mio. (312 mio.). Nettoomsætningen ekskl. erhvervelser og valuta faldt med 4% i forhold til samme kvartal sidste år som følge af faldende brevmængder. Volumennedgangen skyldes delvist kalendereffekten i forbindelse med den tidlige påske. Vores stærke omstillingsarbejde forløber som planlagt, og med lavere driftsomkostninger har vi kunnet opveje faldet i indtægter.

Den positive udvikling i e-handlen i Norden fortsætter. Vores B2C-mængder voksede med 12,4% i forhold til samme kvartal 2015. PostNord befæster løbende sin position som netbutikkens foretrukne valg ved at tilbyde specialistkompetencer og en konkurrencedygtig tjenesteportefølje, der opfylder kundernes behov. 1. april lancerede vi tjenesten MyPack i Europa, som betyder, at vores e-handelskunder nemt kan nå privatpersoner i Europa. Det sker i kraft af vores samarbejde med DPD, som har Europas måske bedste udleveringsnet.

Det danske G.P. Spedition blev erhvervet som et led i vores strategi om at udvikle et harmoniseret nordisk totaltilbud. Med denne erhvervelse styrker vi det samlede tilbud inden for tung logistik i forbindelse med primært dansk og intra-nordisk logistik. PostNord er allerede en stor og bred logistikaktør i Sverige og Norge. Med udvidelsen i Danmark og sidste års erhvervelse af UPK i Finland har vi styrket vores grænseoverskridende logistiktilbud til kunder i alle de nordiske lande.

De samlede brevmængder i koncernen faldt med 8% i kvartalet, heraf 18% i Danmark og 6% i Sverige. Mængderne blev dog delvist påvirket af ovennævnte påskeeffekt. Denne udvikling stiller fortsatte krav til løbende tilpasninger af virksomheden. Vi implementerer nu gradvist vores integrerede produktionsmodel, hvor vi i kraft af en bedre udnyttelse af kapaciteten forbedrer vores effektivitet og service over for kunderne. Samtidig er det vigtigt, at postlovgivningen tilpasses til det aktuelle forretnings- og kommunikationslandskab, hvor digitale kommunikationsformer fortsætter med at vinde terræn. Vi hilser det derfor velkommen, at den svenske regerings særlig sagkyndige har fremlagt en delbetænkning, hvor det foreslås, at kravet om dag til dag-befordring ændres til todagesbefordring. Hvad angår prisloftet åbner den sagkyndige mulighed for at tage hensyn til vores volumenudvikling, men samtidig foreslås det, at forbrugerprisindekset bevares som parameter. Det er uheldigt, fordi forbrugerprisindekset ikke afspejler prisudviklingen af de største omkostningsdrivere i vores virksomhed. Den endelige betænkning forventes efter sommeren. I Danmark fortsætter arbejdet med at gennemgå den danske postlov.

En af vores strategiske prioriteringer er at integrere bæredygtighed i alt, hvad vi gør. For kunderne betyder det f.eks., at vi kan hjælpe dem med at reducere deres CO2-udledning ved at tilbyde miljørigtige kommunikations- og logistikløsninger. Vi skal også være en attraktiv arbejdsgiver, som overholder klare forretningsetiske principper og stiller tilsvarende høje krav til leverandørerne. Kvalitet er et vigtigt prioriteringsområde, og vi har efter forstyrrelser i Sverige i 2015 opnået bedre stabilitet. Med ekstra fokus på kvalitet i hele virksomheden og et fortsat højt tempo i udviklingen af vores nordiske totaltilbud skal vi fortsætte med at leve op til vores kundeløfte. Vi leverer.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 29. april 2016, 08.30 CET

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 29-04-2016 08:31