Nordiske forbrugere købte varer på nettet for godt 125 milliarder DKK i 2015

Forbrugerne i Norden købte varer på nettet til en værdi af 127,6 mia. DKK i 2015, og det svarer til en stigning på ca. 15 pct. i forhold til året før. Heraf udgjorde e-handlen på udenlandske hjemmesider 31,5 mia. DKK – det fremgår af den dugfriske rapport E-handel i Norden 2016, udgivet af PostNord.

I 2015 købte 36 pct. af alle danskere varer på udenlandske hjemmesider til en værdi af 6 mia. DKK. Det var mest udbredt at købe i England (46 pct.), Tyskland (30 pct.), USA (18 pct.) og Kina (18 pct.), men også Sverige (13 pct.) er et populært land at handle i.

– Sproget er en af grundene til, at England har været og stadig er et stærkt e-handelsland. Deres e-handel var international helt fra begyndelsen, siger Carsten Dalbo Pedersen, chef for E-commerce & Logistics i PostNord Danmark.

Forbrugerne i vores nordiske nabolande køber endnu mere på udenlandske hjemmesider. I Norge og Finland har hver anden forbruger købt varer på en udenlandsk hjemmeside i 2015. I Sverige var andelen 32 pct.

Der er en del ligheder mellem e-handelsforbrugerne i Norden, men også nationale forskelle. Danskerne stiller f.eks. store krav om hurtig levering og værdsætter muligheden for at få levering til arbejdspladsen, en Pakkeboks eller deres hjem i dagtimerne. Svenskerne og nordmændene vil gerne have pakkerne leveret i postkassen eller hente dem i en postbutik. De finske forbrugere er mest tålmodige med hensyn til leveringstid og vil helst hente deres forsendelse i en postbutik.

– Velfungerende og fleksibel levering gør, at flere vil handle på nettet oftere. Modtagerne vil vide, hvornår, hvor og hvordan varerne bliver leveret. Desuden bliver det mere og mere almindeligt, at modtageren også vil kunne ændre leveringsadresse og tidspunkt undervejs. Individuelt tilpassede leveringer bliver en stadig vigtigere konkurrencefordel, siger Carsten Dalbo Pedersen.

Der er forskel på, hvordan de nordiske forbrugere handler på nettet. I Danmark og Norge handler en fjerdedel af forbrugerne via tablets. I Sverige handler 1 ud af 5 forbrugere via mobiltelefonen. I Finland er e-handlen fra mobile enheder væsentligt lavere (tablets 15 pct. og mobiltelefoner 12 pct.)

Fakta fra undersøgelsen

Andel, som køber varer fra udlandet på internettet (gns. Q1-Q4)                                                                     

Har du på et tidspunkt de seneste tre måneder købt varer på internettet fra udlandet? Med udlandet menes, at du oplever, at internetbutikkens hjemsted er uden for hjemlandet, og/eller at leveringen kommer fra et land uden for hjemlandet.

(Andel, som har svaret ja)

Grundlag: Har handlet   på nettet i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden
Ja 32 % 36 % 50 % 49 % 40 %

I alt, e-handel fra udlandet (sum Q1-Q4)                                             

Beregnet ud fra respondenterne i de respektive landes gennemsnitlige svar på spørgsmålet ”Hvor meget vurderer du, at du har købt varer for på internettet fra udenlandske sites de seneste tre måneder? Med udlandet menes, at du oplever, at internet- butikkens hjemsted er uden for hjemlandet, og/eller at leveringen kommer fra et land uden for hjemlandet.”

Grundlag: Har købt varer på nettet fra udlandet   i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden
I alt, national valuta 12.000 mio. SEK 6.029 mio.   DKK 11.406 mio. NOK 861 mio. EUR ­
I alt, DKK 9.475 mio. DKK 6.029 mio.   DKK 9.609 mio. DKK 6.429 mio.   DKK 31.542 mio. DKK

De primære lande, som nordiske forbrugere handler fra på internettet (gns. Q1-Q4)                                             

Fra hvilke lande har du købt varer på internettet de seneste tre måneder? Med udlandet menes det land, som du opfatter som e-internetbutikkens hjemsted. (Det er muligt at vælge flere svar)

Grundlag: Har købt varer på nettet fra udlandet i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden
Storbritannien 34 % 46 % 38 % 27 % 36 %
USA 24 % 18 % 36 % 15 % 23 %
Tyskland 27 % 30 % 13 % 31 % 25 %
Kina 24 % 18 % 31 % 20 % 23 %
Sverige ­ 13 % 20 % 19 % 17 %*
Danmark 7 % ­ 13 % 3 % 7 %*
Norge 2 % 1 % ­ 2 % 2 %*
Finland 1 % 0 % 0 % ­ 1 %*

* Disse vægtede gennemsnit omfatter ikke det aktuelle land, og afspejler altså andelen af forbrugerne i de øvrige nordiske lande

Andel, som har handlet på internettet fra mobile enheder (gns. Q1, Q2, Q4)                                              

Hvilke enheder har du brugt til at købe varer på internettet de seneste tre måneder? (Det er muligt at vælge flere svar)

Grundlag: Har handlet   på nettet i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden
Mobiltelefon 21 % 12 % 16 % 12 % 16 %
Tablet 21 % 25 % 24 % 15 % 21 %

Forventninger til leveringstiden (Q1)                                             

Når du har bestilt en vare på internettet, hvilke forventninger har du så til leveringstiden, dvs. hvor mange hverdage må der højst gå, før du modtager varen?

Grundlag: Har handlet   på nettet i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden
En hverdag 1 % 2 % 1 % 1 % 1 %
To hverdage 12 % 21 % 7 % 6 % 12 %
Tre hverdage 32 % 36 % 26 % 20 % 29 %
Fire hverdage 13 % 12 % 19 % 15 % 14 %
Fem hverdage 27 % 14 % 25 % 32 % 25 %
Seks eller flere   hverdage 8 % 6 % 13 % 19 % 11 %
I tvivl, ved   ikke 7 % 8 % 10 % 8 % 8 %
Gennemsnitligt antal dage 3,9 3,4 4,1 4,4 3,9

Foretrukket leveringsmåde (Q1)                                               

Hvis du har købt en vare på internettet og har mulighed for selv at vælge, hvordan den skal leveres, hvordan vil du så generelt helst have den leveret?

Grundlag: Har handlet   på nettet i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden
Jeg vil have   den leveret på min arbejdsplads 2 % 9 % 4 % 1 % 4 %
Jeg vil have   den leveret på min adresse om aftenen, når   det passer mig, selv om det koster   ekstra 3 % 4 % 4 % 3 % 3 %
Jeg vil have den leveret   på min adresse, når jeg er hjemme om dagen 10 % 19 % 8 % 11 % 12 %
Jeg vil selv   hente den i netbutikkens fysiske butik eller lager 1 % 1 % 2 % 3 % 2 %
Jeg vil selv hente den i en postbutik/på et servicested 48 % 20 % 52 % 48 % 43 %
Jeg vil have   den leveret af postbuddet i min postkasse 31 % 9 % 25 % 14 % 21 %
Jeg vil selv hente den i en pakkeboks, som er tilgængelig døgnet rundt 2 % 15 % 2 % 13 % 7 %
Jeg vil have den leveret   på min adresse, f.eks. i carporten ­ 18 % ­ ­ ­
I tvivl, ved   ikke 3 % 4 % 4 % 6 % 4 %

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 30-01-2018 09:08