Peter Kjær Jensen efterfølger Henning Christensen som administrerende direktør og landechef for PostNord Danmark

Henning Christensen forlader stillingen som administrerende direktør for PostNord Danmark. Han har ikke ønsket at påtage sig andre opgaver i koncernen. Henning Christensen efterfølges af Peter Kjær Jensen, som i dag er chef for forretningsområdet Logistik i PostNord.

 Postnords koncernchef, Håkan Ericsson kommenterer:

- Henning Christensen har gjort et stort arbejde med at få politisk accept af de helt nødvendige regulatoriske forandringer, som nu sker. Han har også på engageret vis ledet den udfordrende og omfattende forandringsproces, der pågår i vores danske landevirksomhed.

- PostNord Danmark behøver nu både et fortsat fokus på hurtigt at tilpasse omkostningerne til de lavere brevvolumener og på at ekspandere logistikvirksomheden. Peter Kjær Jensen har en stærk profil til at lede denne fortsatte omstilling og hurtigt få virksomheden tilbage til en acceptabel lønsomhed.

Peter Kjær Jensen tiltræder omgående. Henning Christensen forlader koncernen ved udgangen af juni måned.

En ny forretningssområdechef for PostNords logistikvirksomhed vil blive rekrutteret snarest. Peter Kjær Jensen vil indtil videre fortsætte i denne rolle.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 2. juni 2016, 12.00 CET

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 30-01-2018 09:08