PostNord ordinær generalforsamling 2016

PostNords ordinære generalforsamling fandt sted den 28. april 2016. Generalforsamlingen besluttede bl.a. at vælge bestyrelse, revisorer og at der ikke udloddes udbytte til ejerne.

PostNord AB (publ) ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.) og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Den danske stat var på generalforsamlingen repræsenteret af Carsten Marckstrøm Olesen, chefskonsulent vid Transport- og Bygningsministeriet i Danmark, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, som er vicedirektør (kansliråd) i Näringsdepartementet i Sverige.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling:

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelser og balancer for 2015 for PostNord AB og PostNord-koncernen.

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om, at der ikke udloddes udbytte.

Der blev bevilliget decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsen fremlagde forslag til retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer, og disse blev vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt de forelagte forslag til vederlag til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Som formand for bestyrelsen genvalgtes Jens Moberg. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Torben Janholt, Magnus Skåninger og Anitra Steen. Generalforsamlingen besluttede nyvalg af Mette Grunnet som medlem af bestyrelsen. Hon vil afløse Sisse Fjelsted Rasmussen, som har afslået genvalg.

Mette Grunnet er født i 1967. Hun er civiløkonom og har en executive MBA. Mette Grunnet er administrerende direktør i Primo Holding A/S, bestyrelsesformand i Genua A/S og bestyrelsesmedlem i SPEKVA A/S, Frederiksen Scientific A/S, Spillehallen.dk A/S, Jysk-Fynsk Kapital A/S, Fasterholt A/S og Inter Primo A/S.

Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at genvælge revisionsselskabet KPMG AB som revisor indtil afslutningen af næste generalforsamling.

Et fuldstændigt referat af generalforsamlingen vil være tilgængelig på postnord.com.

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com


Sidst opdateret: 30-01-2018 09:08