Nordboerne købte varer på nettet for over 171 mia. DKK i 2016

De nordiske e-handelsforbrugere købte varer på nettet til en værdi af 171,8 mia. DKK i 2016. Svenskerne købte mest, for 66,7 mia. SEK, mens nordmændene købte for det største beløb pr. person og måned, 1.360 DKK, tæt fulgt af danskerne, som i gennemsnit købte for 1.276 DKK. Blandt nordboerne er finnerne de ivrigste til at handle i udlandet – hele 46 pct. af finnerne handler hver måned på udenlandske hjemmesider. Det fremgår af PostNords årlige rapport "E-handel i Norden", som nu udgives for 9. gang.

 

Flere end hver 3. nordiske e-forbruger handler i udlandet, og en fjerdedel af den samlede nordiske e-handel, 42,2 mia. DKK, stammer fra køb på udenlandske hjemmesider. Storbritannien og Kina ligger side om side som nordboernes foretrukne lande at handle i, efterfulgt af Tyskland, USA og Sverige.

Mobiltelefonen har på kort tid ændret forbrugernes adfærd og vinder stærkt frem både som bred indkøbskanal og som en stadig vigtigere informationskilde. Hver 4. nordiske forbruger, der har købt varer på nettet, har foretaget et køb med sin mobiltelefon. Der er dog store forskelle mellem både aldersgrupper og lande, idet forbrugere mellem 18 og 49 år f.eks. handler langt oftere end ældre. Sverige og Norge er de mest mobilmodne af de nordiske lande, og det vil bl.a. sige, at svenskerne køber ind med mobiltelefonen næsten dobbelt så meget som finnerne.

- Mobiltelefonen er som regel den enhed, der er lige ved hånden, og mange e-handelsvirksomheder har været hurtige til at udvikle specialtilpassede sider og apper til mindre skærme. Vi vil se flere og flere forbrugere bruge mobiltelefonen både til at handle med og til at undersøge varer inden et køb, siger Arne Andersson, nordisk e-handelsekspert i PostNord.

4 ud af 5 nordboere, der køber varer på nettet, mener, det er vigtigt at kunne vælge leveringsmåde, når de har købt noget i en netbutik. Her er der både ligheder og tydelige forskelle mellem landene. I Finland og Norge vil man helst have sine varer leveret i postkassen, mens alternativet – selv at hente på et udleveringssted – er mest populært både i Danmark og Sverige. Finland skiller sig ud i undersøgelsen ved i højere grad end de andre lande at bruge pakkebokse, som er tilgængelige hele døgnet, mens danskerne både foretrækker og har de bedste forudsætninger for at få deres varer leveret direkte til døren.

- Der er nye spændende løsninger med mere fleksible leveringsmåder på vej, og forbrugerne ønsker mere indflydelse end nogensinde. Man vil løbende kunne spore sin pakke, men også bestemme, om den skal leveres i morgen, om tre dage eller to uger – til hjemmet, arbejdspladsen eller sommerhuset, siger Arne Andersson.

Der er også forskelle mellem landene med hensyn til krav om hurtig levering. Danskere og svenskere både forventer og får den hurtigste levering. Nordmænd og finner køber i større omfang i udlandet, og det er sandsynligvis grunden til, at de i gennemsnit forventer at få levering en dag senere.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:
PostNord Medierelationer, tlf. 010-436 10 10, e-mail press@postnord.com


Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2016 havde koncernen 33.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 38 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 13-03-2017 10:00