PostNords ordinære generalforsamling 2017

PostNords ordinære generalforsamling fandt sted den 27. april 2017. Generalforsamlingen valgte bl.a. bestyrelse og revisorer og besluttede, at der ikke udloddes udbytte til ejerne.

PostNord AB (publ) ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.) og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Den danske stat var på generalforsamlingen repræsenteret af Michael Birch, som er selskabsdirektør i Transportministeriet i Danmark, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, som er kansliråd i Näringsdepartementet i Sverige. 

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling: 

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelser og balancer for 2016 for PostNord AB og PostNord-koncernen. 

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om, at der ikke udloddes udbytte. 

Der blev bevilliget decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2016. 

Bestyrelsen fremlagde forslag til retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer, og disse blev vedtaget af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt de forelagte forslag til vederlag til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.  

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Som formand for bestyrelsen genvalgtes Jens Moberg. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard og Anitra Steen. Generalforsamlingen valgte Måns Carlson, Jesper Lok og Peder Lundquist som nye medlemmer af bestyrelsen. De afløser Mette Grunnet, som af helbredsmæssige årsager forlod bestyrelsen den 14. februar, samt Torben Janholt og Magnus Skåninger, som ikke ønskede genvalg.  

Måns Carlson, født 1968, er civilingeniør med en MBA fra INSEAD. Han er kansliråd i Enheden for statsejede selskaber under Näringsdepartementet.  

Jesper Lok er født i 1968. Han har en MBA fra Nova Southeastern University, Tokyo. Jesper Lok er administrerende direktør i Allianceplus A/S og seniorrådgiver i Boston Consulting Group. Han er bestyrelsesformand i J. Lauritzen A/S og ESVAGT A/S. Næstformand i Danish Crown A/S. Medlem af præsidiet i UNICEF Danmark. 

Peder Lundquist er født i 1970. Han har en MSc i statsvidenskab fra Århus Universitet. Peder Lundquist er afdelingschef i finansministeriet i Danmark. 

Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at genvælge revisionsselskabet KPMG AB som revisor indtil afslutningen af næste generalforsamling. Statsautoriseret revisor Tomas Gerhardsson er udpeget som ledende revisor. 

Et fuldstændigt referat bliver offentliggjort på postnord.com. 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2016 havde koncernen ca. 33.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 38 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 30-01-2018 09:08