Med os når din virksomheds forretningskommunikation frem

Alle typer af forretningskommunikation – generel information, ændringer i aftaler og kontrakter, handelsdokumenter, personaleadministration og såmænd en hilsen – kan PostNord håndtere både fysisk og digitalt. 

På trods af – eller netop på grund af – digitaliseringen er brevet ved mange lejligheder og i mange situationer en effektiv kommunikationskanal. Hvis det er vigtigt at kommunikationen opfattes som seriøs og troværdig, hvis informationen er lang og kompleks, hvis det er vigtigt at få modtager til at reagere osv. Og du kan nå dine kunder uden en permission fra modtageren.

Ønsker modtageren – eller afsenderen – derimod informationen digitalt, er e-Boks en effektiv kanal. Mange afsendere anvender i Danmark denne kanal til årsoversigter, kontoudtog, lønsedler osv. E-Boks besidder mange fordele frem for kommunikation via e-mail. Først og fremmest findes der i løsningen et effektivt arkiv, ligesom kryptering af kommunikationen indebærer høj sikkerhed. Ud fra vores mangeårige erfaring med e-Boks sætter kan vi også assistere din virksomhed i forbindelse med den offentlige digitale løsning, Digital Post.

Brev indland
Når du sender breve indenrigs, er B-brevet typisk leveret fire hverdage efter indlevering.  Skal et brev frem næste dag, kan du vælge et A-brev.  

Der er flere måder at frankere brevene på: frimærker, frankeringsmærker, frankeringsaftryk, mobilporto, PP-påtryk eller som ufrankeret svarforsendelse. Sender du mindst 500 stk. henholdsvis 3.000 stk. kan de bedste priser opnås dels som ”pp-frankerede” b-breve dels som ”pp-frankerede” erhvervsbreve.  

Breve udland
Breve til udlandet leveres over hele verden – enten som A Prioritaire eller B Economique, hvilket siger noget om omdelingshastigheden i det pågældende land. PostNord har aftaler med alle postvæsener i hele verden.

PostExpres
Med PostExpres kan brevet leveres brevet direkte til modtagere i Danmark eller i udlandet. I Danmark omdeles PostExpres senest kl. 10 dagen efter indlevering. PostExpres kan spores af afsender fra indlevering til overdragelse af forsendelsen.

Rekommanderet brev
Rekommanderede breve kan bruges til at sende brev med et værdifuldt eller vigtigt indhold – dokumenter, eksamenpapirer osv. Rekommanderede breve kan spores ved indlevering og udlevering til modtager. Ved bortkomst eller beskadigelse af rekommanderede breve ydes erstatning. Rekommanderede breve kan sendes såvel indenlands som til udlandet.

Digitale løsninger – e-Boks og Digital Post

e-Boks
Med e-Boks kan du nemt og hurtigt sende oversigter, lønsedler og andre dokumenter til din virksomheds kunder, leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere. Du sender bare en fil med data til Post Danmark, så afleverer vi dokumenterne direkte i modtagernes e-Boks.

Når du vælger e-Boks kan dine kunder kontakte jer og svare på dokumenter modtaget i e-Boks. Tovejskommunikation i e-Boks er en sikker kanal for kommunikation med følsomt indhold som fx cpr-numre.

Digital Post – den offentlige, digitale postløsning
Digital Post og NemSMS er en kommunikationsløsning, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan kommunikere sikkert via digitale forsendelser til Digital Post og sms-påmindelser til mobilen. Vi har flere års erfaring med nem og sikker integrering af virksomheder og myndigheder til e-Boks. Og vi hjælper gerne med at gøre det lettere for dig at håndtere den komplekse systemverden.

Sidst opdateret: 20-11-2017 12:58