Integritetspolitik

Integritetspolitik for PostNords digitale kanaler

Indledning

PostNord AB (publ) og koncernens selskaber ("PostNord" eller "vi") tager den personlige integritet for besøgende på vores hjemmesider og brugere af de tjenester, PostNord tilbyder på disse hjemmesider, vores apps, vores platforme på de sociale medier og vores kundeservice ("Digitale Kanaler") alvorligt.

Vores mål er, at du skal føle dig sikker på, at din personlige integritet respekteres, og at dine personoplysninger behandles korrekt. Vi tager ansvar for, at personoplysninger, som behandles af PostNord, kun bruges til de tilsigtede formål og beskyttes mod uautoriseret adgang. Al behandling af personoplysninger i PostNord sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger. I EU/EØS gælder persondataforordningen (GDPR) 1fra maj 2018.

Denne integritetspolitik gælder generelt for alle PostNords Digitale Kanaler. Hvis der offentliggøres en anden, mere specifik integritetspolitik i en Digital Kanal, som håndteres af et datterselskab eller en anden juridisk person i PostNord-koncernen, skal den specifikke integritetspolitik have forrang for denne integritetspolitik.

Ud over den behandling af personoplysninger, der sker via PostNords Digitale Kanaler, behandler vi dine personoplysninger både som afsender og modtager i forbindelse med udførelse af de tjenester, PostNord tilbyder via PostNords Digitale Kanaler og andre kanaler. Hvis betingelserne for en tjeneste, som tilbydes via PostNords Digitale Kanaler, indeholder mere specifikke bestemmelser om behandling af personoplysninger, skal sådanne bestemmelser have forrang for denne integritetspolitik i forhold til den pågældende tjeneste.

Hvad er personoplysningar og hvad er behandling av personoplysninger?

Personoplysninger er alle de informationer, som direkte eller indirekte sammen med andre oplysninger kan henføres til en levende fysisk person. Det betyder, at vidt forskellige oplysninger som f.eks. navne og kontaktoplysninger, IP-adresser, bidrag til konkurrencer, foretagne valg og adfærd er personoplysninger.

Behandling af personoplysninger er alt, hvad der sker med personoplysningerne. Alt, hvad der foretages med personoplysninger, er behandling, uanset om det sker automatisk eller manuelt. Det gælder f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, samling, læsning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, justering eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 PostNords behandling af personoplysninger

 Hvilke personoplysninger indsamles og hvornår slettes de?

Når du besøger/bruger vores Digitale Kanaler eller deres tjenester eller kommunikerer med os i vores Digitale Kanaler, kan vi indsamle oplysninger om dig som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, identifikationsoplysninger, information om din brug af PostNords tjenester og produkter, transaktionshistorik og i forbindelse med nogle tjenester også billeder og lokalitet. I nogle tilfælde kan der også blive tale om at behandle personnummer og kortoplysninger. PostNord kan desuden indsamle tekniske data om de enheder, du bruger til at få adgang til PostNords Digitale Kanaler, herunder IP-adresse, unikt enheds-ID, browsertype og cookieinformationer. Den indsamling, som beskrives i denne politik, sker f.eks. ved, at du afgiver dine personoplysninger i forskellige formularer i vores Digitale Kanaler eller deres tjenester, at du kommunikerer med PostNord og andre via PostNords platforme på de sociale medier, udtrykker synspunkter i vores kontaktformularer eller via telefon, downloader rapporter fra PostNords hjemmesider eller tilmelder dig et arrangement, PostNord afholder.

Hvis du deltager i konkurrencer og andre markedsføringsaktiviteter, som vi arrangerer, kan bidrag til konkurrencer og andre personoplysninger, du vælger at give os, blive behandlet.

Når du kontakter os via kundeservicefunktioner i vores Digitale Kanaler, f.eks. i forbindelse med at du klager, bliver dine kontaktoplysninger og oplysninger om sagen behandlet af os.

Hvis du besøger eller kommunikerer med os via vores konti på de sociale medier (dvs. tredjepartsplatforme som f.eks. Facebook og Twitter), kan PostNord modtage oplysninger om din profil og dine interaktioner på tredjepartsplatformen fra leverandøren af denne.

PostNord har placeret såkaldte "cookies" i flere af vores Digitale Kanaler. Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger den Digitale Kanal. Du finder yderligere oplysninger om, hvilke cookies PostNord har placeret i vores Digitale Kanaler, og om, hvordan du sletter disse cookies her.

Vi behandler kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen eller for at opfylde PostNords juridiske forpligtelser.

Hvad er formålet med at behandle personoplysninger?

De personoplysninger om dig, som indsamles i forbindelse med din brug af de Digitale Kanaler og deres tjenester, behandles af PostNord eller selskaber i PostNord-koncernen eller deres respektive underdatabehandlere med følgende formål:

  1. For at kunne stille de produkter og tjenester, du har bestilt, til rådighed og administrere vores aftale med dig.
  2. For at kunne kommunikere med dig i forbindelse med kontakt via kundeservice, e-mailformularer og vores konti på de sociale medier.
  3. For at kunne administrere markedsføringsaktiviteter som f.eks. konkurrencer og præmier m.m.
  4. Til markedsføringsformål, herunder til markedsføring pr. post, e-mail og sms/mms (som du kan fravælge via et link i alle de e-mails og sms'er/mms'er, vi sender).
  5. For at kunne analysere og gruppere besøgende efter valg, prioritering og præferencer, således at der foretages en såkaldt profilering med det formål at kunne stille relevante og tilpassede informationer, anbefalinger, annoncer og tilbud til rådighed. Det er også muligt, at data, som stammer fra brug af forskellige Digitale Kanaler fra PostNord og koncernens selskaber, samkøres med dette formål og for at kunne udvikle produkter og tjenester.
  6. For at kunne behandle din betaling eller forhindre eller opdage bedrageri.
  7. For at kunne udarbejde statistik over brugen af vores Digitale Kanaler og deres tjenester.
  8. For at kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre vores Digitale Kanaler og de tekniske platforme, de stilles til rådighed på.

Retsgrundlag og berettiget interesse i behandling af personoplysninger

PostNord behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller besvare dine henvendelser til kundeservice, og når vi har anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, f.eks. en interesse i at kunne markedsføre os over for besøgende i vores Digitale Kanaler eller en interesse i at udvikle vores Digitale Kanaler. Hvis PostNord får brug for at behandle dine personoplysninger med et formål, som ifølge gældende lovgivning kræver dit samtykke, indhenter vi på forhånd dit samtykke ved, at du aktivt skal klikke i et felt.

Sikkerhed i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger

PostNord sørger for høj sikkerhed omkring dine personoplysninger og gennemfører relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, formidling og tilintetgørelse.

PostNord behandler enhver information om afsenderens brug af postale ydelser fortroligt.

PostNord kan dog blive pålagt at udlevere adresseoplysninger til myndighederne i henhold til CPR-loven.

Forsendelser kan, i de tilfælde hvor det ikke har været muligt at finde adressat eller afsender, eller i de tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt for at fastslå omfanget af eller begrænse en eventuel beskadigelse af forsendelsen, uden retskendelse åbnes af PostNord, jf. postlovens § 12.

Begrænsninger i forbindelse med udlevering af personoplysninger

PostNord kan benytte eksterne samarbejdspartnere (leverandører) til at udføre opgaver på PostNords vegne som f.eks. at stille IT-tjenester og betalingsløsninger til rådighed eller hjælpe med markedsføring, analyser og statistik. Udførelse af sådanne tjenester kan medføre, at PostNords samarbejdspartnere både i og uden for EU/EØS får adgang til dine personoplysninger. Virksomheder, der håndterer personoplysninger på PostNords vegne, indgår altid en aftale med PostNord for at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med dine personoplysninger også hos vores samarbejdspartnere. Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til samarbejdspartnere uden for EU/EØS, f.eks. aftaler, der indeholder standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som er godkendt af EU-Kommissionen og tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside.

PostNord kan blive nødt til at udlevere personoplysninger til tredjepart som f.eks. politiet eller andre myndigheder i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, eller hvis vi i øvrigt har pligt til at udlevere sådanne oplysninger i henhold til lovgivning eller myndighedsafgørelser.

PostNord udleverer ikke dine personoplysninger i anden udstrækning end det, der beskrives i dette punkt 4.

Brug af oplysninger fra din mobile enhed

PostNord stiller nogle tjenester til rådighed, hvis brug er afhængig af, at PostNord får adgang til oplysninger fra din mobile enhed (f.eks. din mobiltelefon eller tablet). Det kan f.eks. dreje sig om billeder og oplysninger om, hvor du befinder dig. PostNord indsamler aldrig den slags oplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet os tilladelse til at gøre det.

Herunder finder du informationer om, hvordan PostNord kan bruge oplysninger fra din mobile enhed, hvis du har givet PostNord tilladelse til det.

Sted: PostNord vil aldrig indsamle eller bruge din mobile enheds geografiske placering, hvis ikke du udtrykkeligt har godkendt det.

Billeder og kamera: PostNord får ikke adgang til dine billeder eller dit kamera uden først at have indhentet din udtrykkelige godkendelse, og vi vil aldrig importere billedmappen i din mobile enhed. Hvis du giver PostNord adgang til dine billeder, vil vi kun bruge de billeder, du udtrykkeligt giver os tilladelse til at bruge.

Kontakter: PostNord vil ikke importere de kontakter, du har gemt på din mobile enhed, uden først at få din udtrykkelige tilladelse.

Mikrofon: PostNord vil aldrig få adgang til mikrofonen i din mobile enhed, hvis ikke du udtrykkeligt har givet tilladelse til det.

Eksterne links

Denne integritetspolitik gælder for oplysninger, som PostNord behandler om dig inden for rammerne af vores Digitale Kanaler. PostNords Digitale Kanaler kan sommetider indeholde links til eksterne hjemmesider eller tjenester, som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger et link til en ekstern hjemmeside, opfordrer vi dig til at sætte dig ind i de principper for behandling af personoplysninger og informationer om cookies, der gælder for den pågældende side.

Ret til information og ret til at klage

Du har – i overensstemmelse med det, der følger af gældende lovgivning om personoplysninger – ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om adgang til de personoplysninger om dig, der behandles, at få rettet forkerte personoplysninger, at PostNord afslutter behandlingen og sletter dine personoplysninger, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at udøve din ret til dataportabilitet og at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Kontakt i så fald PostNord på den adresse, der oplyses nedenfor i punkt 9.

Du har også ret til på et hvilket som helst tidspunkt at klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende lovgivning om personoplysninger. 

lger af gældende lovgivning om personoplysninger – ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om adgang til de personoplysninger om dig, der behandles, at få rettet forkerte personoplysninger, at PostNord afslutter behandlingen og sletter dine personoplysninger, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at udøve din ret til dataportabilitet og at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Kontakt i så fald PostNord på den adresse, der oplyses nedenfor i punkt 9.

Du har også ret til på et hvilket som helst tidspunkt at klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende lovgivning om personoplysninger.

Behandling af personoplysninger om børn

PostNords Digitale Kanaler henvender sig ikke til børn, og PostNord indsamler derfor ikke bevidst personoplysninger om børn. Hvis du er forælder eller værge og opdager, at dit barn har afgivet personoplysninger til PostNord, beder vi dig kontakte os på de adresser, der er oplyst herunder i punkt 9, så du kan udøve din ret til f.eks. at få personoplysningerne rettet eller slettet.

Kontaktinformation

Den dataansvarlige for behandling af dine oplysninger er det PostNord-selskab, der er angivet som ansvarligt for den pågældende Digitale Kanal. I visse tilfælde kan andre juridiske enheder i PostNord-koncernen desuden hver for sig være dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til betingelserne for den pågældende tjeneste eller funktion. Hvis du har spørgsmål om, hvordan PostNord behandler dine personoplysninger, eller ønsker oplysninger og kontaktoplysninger om den dataansvarlige i andre selskaber i PostNord-koncernen, er du velkommen til at kontakte PostNords databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@postnord.com eller via post til:

PostNord AB
Data Protection Officer
SE-105 00 Stockholm

Hvis du er erhvervskunde, bedes du kontakte PostNords kundeservice eller den ansvarlige sælger.

Ændring af denne integritetspolitik

PostNord kan fra tid til anden foretage ændringer i denne integritetspolitik. Den nyeste version af integritetspolitikken er altid tilgængelig på PostNords hjemmesider.

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel persondataforordning).

Sidst opdateret: 01-06-2018 13:39