Changes in PostNord Group Management

Mats Lönnqvist will resign from the position of Executive Vice President and Chief Financial Officer of PostNord on June 1. Recruitment of a successor has begun.

The company's deputy CFO, Torsten Fels, will be acting CFO until a successor to Mats Lönnqvist has assumed the position.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Last updated: 2/18/2014 4:02 PM