Vraag een offerte aan Vraag een offerte aan

Agenda voor duurzame logistiek

PostNord is een toonaangevende leverancier van pakket- en logistieke oplossingen naar, van en binnen de Scandinavische regio. Onze missie is om het dagelijks leven gemakkelijker te maken en we streven ernaar de leider te zijn op het gebied van duurzame logistiek. Na een lange traditie van systematische verbeteringen in onze duurzaamheid introduceren we een ambitieuze agenda om de transitie in de hele transportsector te stimuleren.

De rol van PostNord in de maatschappij

Onze activiteiten worden beheerst door de belangrijke universele dienstverplichting om postdiensten in Zweden en Denemarken te garanderen. Deze verplichting is de kern van ons bedrijf – ervoor te zorgen dat burgers post en pakketten veilig, tijdig en duurzaam kunnen verzenden en ontvangen. Het biedt ook het kader waaronder we onze duurzaamheidsverbintenissen zullen nakomen.

Dat is ook de reden waarom PostNord zo'n belangrijke rol speelt in het Scandinavische bedrijfsleven en de maatschappij. Met een uniek netwerk in de hele Scandinavische regio maken we het voor bedrijven, overheden en particulieren mogelijk om zaken te doen, goederen te leveren en met elkaar te communiceren, ongeacht de geografische afstand.

Een duidelijke duurzaamheidsagenda is een van de belangrijkste sleutels voor succes binnen onze bedrijfsstrategie. Het belangrijkste doel is om de weg vrij te maken voor een duurzame transitie van de transport- en logistieke sector en tegelijkertijd onze positie in de markt te versterken. Door duurzaamheid duidelijk te integreren in ons product- en serviceaanbod, creëren we waarde voor onze klanten, consumenten, werknemers, leveranciers en de samenleving.

Drie verschillende verbintenissen

De activiteiten van PostNord worden geregeld op basis van financiële en niet-financiële doelstellingen die onze financiële, milieu- en sociale verantwoordelijkheid dekken.

PostNord's agenda voor duurzame logistiek is gebaseerd op punten waar onze activiteiten de grootste invloed hebben op mensen en de planeet en richt zich op gebieden waar we een aanzienlijk verschil kunnen maken.

We hebben drie verschillende verbintenissen gedefinieerd met betrekking tot duurzame logistiek:

  • We laten ons leiderschap op het gebied van klimaat duidelijk zien.
  • Wij geven om onze mensen. 
  • We ontsluiten de voordelen van diversiteit.

PostNord's agenda voor duurzame logistiek

We tonen leiderschap op klimaatgebied

Fossielvrij 2030

40% CO 2 -reductie tegen 2025

Laatste mijl-nul uitstoot
uiterlijk 2027

Wij geven om onze mensen

Nul-visie voor veiligheid

Geen doden

Letselfrequentie
ver onder de benchmark

Eerlijke arbeidsvoorwaarden

Index voor verantwoord inkopen 100

Maatschappelijke richtlijnen voor verantwoordelijk vrachtvervoer 
invoering 2025

We ontsluiten de voordelen van diversiteit.

Een inclusieve werkplek

Inclusie-index ruim boven benchmark