Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Pakket volgen Pakket volgen
BLACK WEEK

Meer dan een derde van de aankopen tijdens Black Week waren bestemd voor kerstcadeaus

De laatste E-barometer betreft een uitgebreid onderzoek van zowel Black Week als het kersthandelspanorama. Het rapport gaf veelbelovende vooruitzichten voor online winkelen in de periode vóór de feestdagen. Uit een analyse na de Black Week bleek dat 34 procent van de verkoop tijdens deze periode voor kerstcadeaus bedoeld was.

Toch heeft de economische toestand wel invloed. Consumenten zijn nu prijsgevoeliger en zoeken bij het kopen van kerstcadeaus waarde voor hun geld.

Voor het eerst geeft de e-barometer een getal aan de verkoopomvang tijdens de tijdens Black Week, wat een waardevolle benchmark biedt voor toekomstige schattingen. Gegevens van Prisjakt en Svea Bank wijzen op een daling van 2,2 procent van de totale omzet tijdens Black Week, in tegenstelling tot een stijging van 2,4 procent voor Black Friday alleen. Dat onderstreept het prijsbewustzijn van de consument, want velen kozen ervoor tot vrijdag te wachten, in afwachting op grotere kortingen.

De genderkloof in consumptiegewoonten blijft aanhouden tijdens Black Week. Gemiddeld geven mannen consequent meer uit dan vrouwen, grotendeels vanwege hun neiging om duurdere artikelen zoals consumentenelektronica te kopen.

De resultaten van Black Week wijzen op een verhoogd prijsbewustzijn bij de consument. Het aanzienlijke aantal kerstcadeaus dat in deze periode wordt gekocht, onderstreept de verwachting van de consument, die groter is dan ooit tevoren.

Verhoogd pakketvolume ondanks een koelere Black Week

Zoals eerdere E-barometers aantonen, heeft Black Week de afgelopen jaren zijn status van vaste traditie verstevigd. In 2023 gaf meer dan een derde van de consumenten aan dat ze van plan waren om deel te nemen aan de Black Week-shopping, in lijn met de metingen van voorgaande jaren.

Wat de verwachtingen inzake e-commerce betreft voldeed de verkoop tijdens de Black Week voor de meeste bedrijven over het algemeen aan de verwachtingen. Een opmerkelijk deel, bijna één op drie bedrijven, meldde echter dat hun omzet onder de verwachtingen lag en lager uitkwam dan gedacht.

Ook al ondervonden veel Zweedse e-retailers minder handel dan verwacht toont de Parcel Index een stijging van 8,5 procent in het aantal pakketten dat Zweedse consumenten kochten, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit suggereert dat de pakketten die tijdens Black Week werden verhandeld waarschijnlijk een lagere gemiddelde prijs hadden, ook al waren het er meer. Bovendien is er een merkbare trend dat consumenten meer goederen uit het buitenland kopen, met een verbluffende toename van 30 procent in het aantal pakketten van overzee tijdens de Black Week-periode van dit jaar.

De voornaamste reden voor de volumestijging vanuit het buitenland is de opkomst van internationale low-cost reuzen die zich dit jaar richten op de Europese markt. Eén van die spelers, Temu, heeft zijn reclame-inspanningen vóór Black Week aanzienlijk opgevoerd en campagnes gestart met reeds uitzonderlijk lage prijzen.

De gedetailleerde omschrijving van de trend met lage prijzen wordt verder in het rapport besproken. Dit heeft waarschijnlijk wél een impact gehad op de Black Week van dit jaar. In combinatie met de onderliggende economische omstandigheden van de consumenten droeg dit bij tot iets lager dan verwachte resultaten voor verschillende Zweedse e-retailers.

Bron: E-barometer 2023

Download the full report (EN)