Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Pakket volgen Pakket volgen
ONTWIKKELING E-COMMERCE

E-commerce kampt met een lichte daling: de groei over het hele jaar is -2%

Het is de tweede keer in de geschiedenis van de E-barometer dat de e-commerce een lichte daling meemaakte: de ontwikkeling over het hele jaar in 2023 kwam op minus 2%. Hoewel minder ernstig dan de daling van 7% in 2022, wijst het nog steeds op een uitdagend jaar voor online handel.

Ondanks dat bestaan er wél aanzienlijke verschillen tussen de sectoren. De kloof tussen kapitaalintensieve en goedkope industrieën, gemakkelijke en omslachtige goederen voor e-commerce, op plezier en behoefte gebaseerde aankopen wordt steeds groter.

2023 begon met aanzienlijke uitdagingen, maar tegen het einde van het jaar kwamen er tekenen van verbetering. Zowel de cijfers van de E-barometer als de economische situatie wijzen op een lichte verbetering op bepaalde vlakken, een welkome opluchting voor zowel consumenten als e-retailers.

In reactie op het economische klimaat vertonen consumenten een steeds verfijnder e-commercegedrag. Online platforms maken onderzoek, vergelijking en prijsevaluatie mogelijk, activiteiten die veel consumenten in de huidige omgeving belangrijk vinden.

Het afgelopen jaar heeft het heterogene karakter van e-commerce onderstreept. Om de jaarlijkse ontwikkeling haarfijn te begrijpen, is het steeds belangrijker om de nuances binnen elke subsector te zien, een trend die naar verwachting zal aanhouden in 2024.

Groeiende verschillen in°de ontwikkeling van de sectoren

Gedurende 2023 gaven de ontwikkelingscijfers van de E-barometer een gefragmenteerd landschap. De resultaten varieerden aanzienlijk, met variaties van 36 procent, wat zowel op duidelijke winnaars als verliezers duidt.

Aan de ene kant van het spectrum kregen cyclisch gevoelige sectoren zoals de bouwsector te maken met een moeilijk jaar en een teruggang van 19 procent. Anderzijds was de apotheekhandel een succesverhaal met een opmerkelijke groei van 17 procent. Deze verschuiving naar bepaalde sectoren droeg bij tot het positieve resultaat. Bovendien hield de apotheekhandel effectief de consumenten vast die tijdens de pandemie overstapten op online winkelen.

Deze voorbeelden weerspiegelen het gevarieerde landschap van 2023, waarbij sommige sectoren tijdens de talrijke uitdagingen floreren, andere moeite hebben en weer andere hun plaats behouden, . Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de sectorontwikkelingen in de nabije toekomst zullen convergeren. Industrieën zoals de farmaceutische sector zullen naar verwachting blijven groeien, terwijl kapitaalintensieve sectoren te kampen zullen krijgen met aanhoudende economische uitdagingen.

Bron e-barometer 2023

Download the full report (EN)