Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Pakket volgen Pakket volgen
DUURZAME ONLINE HANDEL

Uw gids voor duurzame online handel

Duurzaamheid is en blijft een van de belangrijkste factoren in online handel. Naarmate het bewustzijn van milieu- en sociale duurzaamheid groeit bij zowel consumenten als bedrijven, groeien ook de eisen aan duurzame online handel. Maar wat betekent duurzaamheid, waarom is het nodig en hoe kunt u een duurzaam online handel bedrijf runnen?

Wat betekent duurzame online handel?

Voor velen staat duurzaamheid synoniem voor milieubewustzijn. Het begrip duurzaamheid heeft drie dimensies: ecologische duurzaamheid, sociale duurzaamheid en economische duurzaamheid. Duurzame online handel gaat dus niet alleen over het milieu, maar ook over sociale en economische duurzaamheid. Dit betekent dat een duurzaam e-commercebedrijf zijn klanten een veilige online handel-ervaring kan bieden, waarbij zowel de productie- als de leveringsketen worden bedreven met zowel sociale als milieuaspecten in het achterhoofd.

Waarom is duurzame online handel nodig?

Een van de belangrijkste redenen waarom duurzame online handel nodig is, is om iedereen in staat te stellen in een samenleving met ecologische, sociale en economische zekerheid te leven. U helpt dus om armoede uit te roeien, de klimaatverandering tegen te gaan en vreedzame en veilige gemeenschappen te creëren met de riemen die u in handen heeft – door duurzame online handel te voeren.

Online handel wordt al jaren bekritiseerd omdat het een milieuschurk zou zijn, wat leidt tot onhoudbare consumptie, onnodig transport, meer uitstoot en onveilige werkomstandigheden. De toegenomen digitalisering en technologische ontwikkelingen hebben online handel echter in staat gesteld een steeds duurzamere optie te worden. Twee voorbeelden van oplossingen die zorgen voor een duurzamere online handel zijn slimmere leveringsketens en groener transport.

Zo creëert u duurzame online handel

Vandaag de dag zijn er geweldige mogelijkheden voor online handelaars om een duurzame online shop te creëren, van aankoop tot uiteindelijke levering. Maar dat zal niet van de ene op de andere dag lukken. Het kost tijd om te onderzoeken hoe het bedrijf zijn hulpmiddelen intelligenter kan beheren om duurzame productstromen te creëren. Het kan ook nodig zijn om bestaande manieren van werken in vraag te stellen om nieuwe duurzame en effectieve praktijken te creëren.

Hier zijn een paar concrete voorbeelden van hoe u kunt beginnen met een duurzame online handel.

 • Verminder papierverbruik.
 • Verminder de lucht in de vouwdozen. Zo nemen de pakketten tijdens het transport minder ruimte in.
 • Kies voor recyclebare en/of composteerbare verpakkingen.
 • Gebruik de verpakking meermaals.
 • Kies milieuvriendelijke vervoersmiddelen voor uw pakketten.
 • Verzend uw leveringen zoveel mogelijk bij elkaar.
 • Compenseer uw leveringen.
 • Stel eisen aan uw leveranciers.

Met andere woorden, er zijn veel dingen die u als online handel manager kunt doen en bedenken welke bijdrage u kunt leveren aan een duurzamere online handel en dus een groenere en veiligere wereld.

PostNord helpt u duurzame online handel te creëren

Als toonaangevende aanbieder van pakket- en logistieke diensten spelen wij een centrale rol in het vereenvoudigen en duurzamer maken van het dagelijks leven voor iedereen die gebruik maakt van onze diensten.

Met onze PostNord Business Portal-service kunt u uw impact op het milieu verminderen door de controle over uw leveringen te nemen en ervoor te zorgen dat ze op een duurzame en efficiënte manier worden afgehandel. Hier zijn drie voorbeelden hoe het portaal uw e-commercebedrijf kan helpen duurzamer te handelen.

 • QR-code voor retourzendingen: U hoeft niet meer met elke zending een retourbon mee te sturen. Stuur in plaats daarvan een QR-code naar de afzender van de retourzending. Als ze een artikel willen retourneren, kunnen ze naar de winkel gaan, de code laten zien en een leveringsbon laten afdrukken.
 • Klimaatcompensatie: Bij het verzenden van pakketten via de Business Portal kunt u de optie van klimaatcompensatie toevoegen.
 • Milieurapporten: Ontdek hoeveel uw leveringen van invloed zijn op het milieu. Het rapport kan eenvoudig worden geëxporteerd en gebruikt voor activiteiten voor duurzaamheid in online handel.

Werken met duurzame leveringen

Het veilig en duurzaam transporteren van goederen is een voortdurende uitdaging in de handel en het transport. Als online handelaar kunt u de ontwikkelingen in de logistiek- en transportsector beïnvloeden door de manier waarop u een product gaat leveren. Onderzoek hoe de leveringen verlopen. Hoe worden de goederen vervoerd? Welke brandstof wordt gebruikt voor het vervoer? Wordt de transportcapaciteit volledig benut? Hoe wordt het personeel getraind? Denk op dezelfde manier over al uw leveranciers.

Als online handelaar kunt u bijdragen aan duurzame leveringen door uw logistiek te plannen, uw leveringen onder controle te houden, correct in te pakken, milieuvriendelijkere leveringsopties te kiezen en transparant te zijn. In een onderzoek van PostNord in Zweden zei 78% van de consumenten bereid te zijn om 5 SEK extra te betalen voor een duurzame levering. Waarom probeert u dit niet met uw klanten door bij uw kassa een groene optie aan te bieden in de vorm van transport met CO2-compensatie?

Duurzame online handel in cijfers

Veel consumenten vinden het belangrijk dat online handelaars rekening houden met duurzaamheid. Duurzaamheid vanuit ecologisch oogpunt is vooral belangrijk als het gaat om producten die consumenten eten, dragen of aan hun kinderen geven. Maar liefst 86% van de consumenten vindt het belangrijk dat het voedsel dat ze kopen geproduceerd is met het milieu in gedachten. Ook mode- en schoonheidsproducten worden door consumenten belangrijk geacht voor hun invloed op duurzaamheid, zowel op ecologisch als sociaal vlak.

duurzame online handel in cijfers

Hoewel consumenten die in het E-barometern Q1 2022 van PostNord zijn ondervraagd, zeggen dat ze duurzame opties willen en duurzaamheid hoog in het vaandel houden, zouden weinigen een aankoop annuleren vanwege een gebrek aan aandacht voor duurzaamheid.

In de enquête zegt ongeveer een op de vijf mensen dat ze altijd weloverwogen keuzes proberen te maken wanneer ze online winkelen en in totaal maakt 84% van de consumenten soms weloverwogen keuzes wanneer ze online winkelen. Ondanks de overweldigende wens om rekening te houden met duurzaamheid, zou 63% van de consumenten om duurzaamheidsredenen geen aankoop afbreken. 59% heeft ook de neiging om bij het online shoppen van verschillende producten niet met veel enthousiasme voor duurzame opties te kiezen.

Duurzame online handel

Uit het onderzoek blijkt ook dat duurzaamheid niet hoog op de prioriteitenlijst van de bevraagde bedrijven staat. De helft van de bedrijven zegt echter actief aan duurzaamheid te werken, maar bevordert duurzame alternatieven niet actief op hun websites.

Consumenten willen de milieu-impact van het product kennen

De meeste consumenten willen de milieu-impact van een product kunnen monitoren tijdens de productie, levering of tijdens de verwerkingsketen.

Duurzame impact op online handel.png

Een derde van de e-commercebedrijven werkt in zekere mate aan het rapporteren van de milieu-impact van hun producten tijdens het transport. In totaal rapporteert 57% van de bedrijven meer of minder de milieu-impacten van hun producten.

Ongeveer 60% van de consumenten vindt informatie over de milieu-impact van productie en levering belangrijk, waarbij een op de vijf deze informatie als zeer belangrijk beschouwt. 69% van de bedrijven zegt zich in te zetten om de impact van productie en grondstoffen op het milieu deels of in grote mate te rapporteren. Dus als het gaat om het belang van het aantonen van de milieu-impact van productie en grondstoffen, is er consensus tussen bedrijven en consumenten – namelijk dat het belangrijk is.

Het is ook consistent met de nadruk waarmee het duurzaamheidsaspect op de bedrijfswebsites zichtbaar wordt gemaakt. De helft van de consumenten vindt het duidelijk hoe de producten vanuit het magazijn bij hen thuis worden afgeleverd, terwijl een derde het gevoel heeft dat het duidelijk is van welke materialen de producten zijn gemaakt en hoe duurzaam ze zijn vanuit milieuoogpunt.

Consumenten willen meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Consumenten willen meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen
Zoals gezegd gaat duurzaamheid niet alleen over het milieu, maar ook over sociale aspecten. Uit het onderzoek blijkt echter dat sociale arbeidsomstandigheden het duurzame aspect zijn waar online handelaars het minst aan werken. Slechts een paar procent van de online handelsbedrijven zegt zich het meest te richten op goede arbeidsomstandigheden en eerlijke compensatie voor werknemers in het land van productie. 43% zegt helemaal niet aan de kwestie te werken en 43% in zekere mate.

Het is dus duidelijk dat online handelaars zich meer richten op het rapporteren van klimaat- en milieueffecten dan op de arbeidsomstandigheden van werknemers in de hele productieketen. Uit de enquête bleek echter dat consumenten meer informatie willen over sociale arbeidsomstandigheden op de websites van online handelsbedrijven.

Download the full report (EN)