Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Vraag een offerte aan Vraag een offerte aan

Privacybeleid van PostNord

Algemene inleiding

PostNord AB (publ) en haar groepsmaatschappijen ('PostNord' of 'wij'/"ons") respecteren uw persoonlijke integriteit. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook uw rechten tegenover ons en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Het beleid is van toepassing op u,

 • onze klant
 • ontvanger van elektronische of fysieke zendingen (brieven, pakketten en goederen) die wij vervoeren
 • bezoeker van onze webpagina's, apps, platforms en sociale media ('digitale kanalen')
 • als deelnemer aan marktactiviteiten, wedstrijden en klantenenquêtes
 • indien u op een andere manier in contact komt met ons, bijvoorbeeld via onze klantenservice.

Ons doel is dat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonlijke integriteit wordt gerespecteerd en dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt. Alle verwerking van persoonsgegevens binnen PostNord is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Binnen de EU/EER is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 1 van toepassing alsook relevante nationale wetgeving ter uitvoering van de AVG.
Dit privacybeleid is in het algemeen van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens. Als u bij de aankoop van onze diensten of in een andere context een andere informatietekst ontvangt over de verwerking van persoonsgegevens, dan heeft die informatietekst voorrang op deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens en wat betekent verwerking daarvan?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die direct of indirect, samen met andere informatie, aan een levende persoon kan worden gekoppeld. Dit betekent dat een reeks verschillende soorten informatie, zoals, maar niet beperkt tot, naam en contactgegevens, IP-adressen, wedstrijd-informatie, keuzes en voorkeuren, als persoonsgegevens worden beschouwd.

Verwerking is elke actie die wordt ondernomen met de persoonsgegevens, bv. verzamelen, opslaan, wijzigen, verwerken voor verschillende doeleinden, bijwerken of verwijderen.

Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Wanneer u onze diensten aanschaft

Bij aanschaf van onze diensten verwerken we bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie met betrekking tot de inhoud van de zendingen (brieven of pakketten) en bestemmingsinformatie. Indien van toepassing kunnen ook persoonlijke identificatienummers, voorkeuren, gedragspatronen en informatie over de vraag of u een wettelijke vertegenwoordiger bent, worden verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om de diensten te leveren die u hebt gekocht in overeenstemming met de overeenkomst met u, inclusief de servicebeschrijving en de specifieke servicevoorwaarden.

 • Om aanvullende diensten te verlenen, zoals toegang tot het klantenportaal van PostNord, waarop u informatie over uw zendingen kunt ontvangen en volmachten voor het ophalen van post kunt beheren.

 • Om klachten en retourzendingen te verwerken of wanneer u in andere gevallen met ons communiceert via onze klantenservice.

 • Voor marketingdoeleinden, waaronder marketing via e-mail, e-mail en sms/mms (waarvan u zich kunt afmelden door op een link te klikken in elk bericht dat via e-mail of sms/mms wordt verzonden, of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens).

 • Het analyseren en groeperen van bezoekers op onze Digitale Kanalen op basis van selectie, prioritering en voorkeuren (zogenaamde profilering) om u te voorzien van relevante en op maat gemaakte informatie, aanbevelingen, advertenties en aanbiedingen.

 • Klantenquêtes uitvoeren.

 • Fraude en misbruik van de diensten van PostNord voorkomen, opsporen en vervolgen.

 • Geanonimiseerde statistieken verkrijgen over het gebruik van de diensten van PostNord.

 • Het ontwikkelen, testen en verbeteren van de diensten van PostNord en de technische platformen waarop deze worden aangeboden.

Op voorwaarde dat u hiermee hebt ingestemd, kunt u een specifiek publiek creëren zodat wij u aanbiedingen en marketing op maat kunnen sturen op de digitale kanalen van PostNord. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de opt-outtools die op het digitale kanaal worden aangeboden, waar gerichte marketing en reclame plaatsvinden. Als er geen opt-outtools zijn, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Als u een ontvanger bent van zendingen (brieven en pakketten) die we sturen

Als ontvanger van zendingen die PostNord verzendt, verwerken we uw naam, adres, verzendinformatie, informatie over de inhoud van de zendingen (brieven of pakketten) en bestemmingsinformatie.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om zendingen (brieven of pakketten) over te brengen naar de juiste ontvanger.

 • Om klachten en retourzendingen te verwerken of wanneer u in andere gevallen met ons communiceert via onze klantenservice.

 • Voor marketingdoeleinden, waaronder marketing via e-mail, e-mail en sms/mms (waarvan u zich kunt afmelden door op een link te klikken in elk bericht dat via e-mail of sms/mms wordt verzonden, of door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens).

 • Klantenquêtes uitvoeren.

 • Geanonimiseerde statistieken verkrijgen over het gebruik van de diensten van PostNord.

 • Onderhouden, ontwikkelen, testen en verbeteren van de diensten van PostNord en de technische platformen waarop deze worden aangeboden.

Als u onze digitale kanalen bezoekt; ons gebruik van cookies

Wanneer u onze digitale kanalen bezoekt/gebruikt, verzamelen we informatie die u hebt gekozen om aan ons te verstrekken, bv. namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere persoonsgegevens.

We kunnen ook informatie verwerken over uw gebruik van onze digitale kanalen, zoals transactiegeschiedenis en technische gegevens met betrekking tot de technologie die u gebruikt om toegang te krijgen tot de digitale kanalen van PostNord, bijv. IP-adressen, unieke apparaat-ID en type webbrowser.

PostNord biedt bepaalde diensten die toegang vereisen tot informatie op uw mobiele apparaat, zoals uw mobiele telefoon of tablet. Dit kunnen foto's, contactgegevens, geluidsopnames en locatiegegevens zijn. PostNord zal dergelijke gegevens nooit verzamelen, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

PostNord plaatst zogenaamde 'cookies' op verschillende van onze digitale kanalen. Hiermee wordt informatie verzameld over hoe u het betreffende digitale kanaal gebruikt. Meer informatie over welke cookies PostNord op onze digitale kanalen heeft geplaatst en hoe u deze cookies kunt verwijderen, vindt u in het cookiebeleid van PostNord.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden, leveren, testen en verbeteren van onze digitale kanalen.

 • Om u te kunnen ondersteunen bij een probleem op onze digitale kanalen.

 • Voor marketingdoeleinden, waaronder marketing via e-mail, e-mail en sms/mms (waarvan u zich kunt afmelden door op een link te klikken in elk bericht dat via e-mail of sms/mms wordt verzonden, of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens).

 • Het analyseren en groeperen van bezoekers op onze digitale kanalen op basis van selectie, prioritering en voorkeuren (zogenaamde profilering) om u te voorzien van relevante en op maat gemaakte informatie, aanbevelingen, advertenties en aanbiedingen. Het is mogelijk dat gegevens over uw gebruik van verschillende digitale kanalen van PostNord en de bedrijven van de groep voor dit doel worden samengevoegd, en met het oog op de ontwikkeling van producten en diensten.

 • Om rapporten aan te maken, het effect te bestuderen van marketingcampagnes en geanonimiseerde statistieken te maken over het gebruik van onze digitale kanalen.

 • Voor het beheer, de ontwikkeling en het testen van onze IT-systemen om ervoor te zorgen dat onze digitale kanalen van hoge kwaliteit zijn en om aanvallen zoals virussen te identificeren en te voorkomen.

 • Mits u toestemming geeft: om een publiek op maat aan te maken zodat wij u op maat gemaakte aanbiedingen en marketing kunnen sturen op de digitale kanalen van PostNord. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de opt-outtools die op het digitale kanaal worden aangeboden, waar gerichte marketing en reclame plaatsvinden. Als er geen opt-outtools zijn, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 

Wanneer u deelneemt aan marketingactiviteiten, wedstrijden en klantenenquêtes

Als u deelneemt aan wedstrijden, klantenenquêtes en andere marketinggerelateerde activiteiten die we organiseren, verwerken we ondermeer contactgegevens, inzendingen voor prijsvragen, meningen, voorkeuren en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om de marketingactiviteit, wedstrijd of klantenenquête te beheren, inclusief het communiceren van de resultaten aan u en het betalen van eventuele prijzen.

 • Om u te informeren over nieuwe marketingactiviteiten, wedstrijden en klantenenquêtes en die aan te bieden.

 • Voor marketingdoeleinden, waaronder marketing via e-mail, e-mail en sms/mms (waarvan u zich kunt afmelden door op een link te klikken in elk bericht dat via e-mail of sms/mms wordt verzonden of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens).

 • Geanonimiseerde statistieken verkrijgen van marketingactiviteiten, wedstrijden en klantenenquêtes om onze diensten te verbeteren.

 • Op onze platformen evalueren we de diensten van onze verzendbedrijven en de uitvoering van leveringen.

 • Onderhouden, ontwikkelen, testen en verbeteren van de diensten van PostNord en de technische platformen waarop deze worden aangeboden.

Als u anderszins contact met ons hebt en met ons communiceert

Wanneer u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld klantenservicefuncties, verwerken we informatie met betrekking tot uw verzoek om klantenservice. Als u ons bezoekt of met ons communiceert via onze social media-accounts (d.w.z. platforms van derden zoals Facebook en Twitter) kan PostNord van de externe platformprovider informatie ontvangen over uw profiel en uw interacties op dergelijke platforms.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om met u te kunnen communiceren of uw verzoek te beheren via onze klantenservice, e-mailformulieren en onze social media-accounts.

 • Om gesprekken en chatgesprekken te analyseren en zo onze communicatie, uw en onze veiligheid te verbeteren.

 • Geanonimiseerde statistieken verkrijgen over het gebruik van de communicatiefuncties van PostNord.

 • Onderhouden, ontwikkelen, testen en verbeteren van de diensten van PostNord en de technische platformen waarop deze worden aangeboden.

Wissen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is voor het doel van de verwerking of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van PostNord. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd in overeenstemming met ons verwijderingsbeleid of interne richtlijnen voor het verwijderen van gegevens.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

PostNord zal zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens altijd houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren of om te reageren op een verzoek om klantenservice dat u hebt ingediend, of wanneer we een legitiem en belangrijk belang hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijv. interesse om ons op de markt te brengen voor bezoekers van onze Digitale Kanalen of interesse om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijv. volgens de Zweedse wet voor postdiensten (Zw. postlagen, SFS 2010:1045).

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door PostNord uw toestemming vereist in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij uw voorafgaande toestemming voor dergelijke verwerking zoeken, wat normaal gesproken gebeurt door u actief een vakje te laten aanvinken.

Beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens

Een hoog beveiligingsniveau van uw persoonsgegevens is van het grootste belang voor PostNord en we hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging.

De geheimhoudingsplicht van PostNord, zoals uiteengezet in de Zweedse postdienstenwet, is van toepassing op post, maar andere informatie over de klanten van PostNord wordt ook vertrouwelijk behandeld. Adresinformatie in ons postbezorgingsregister kan in sommige gevallen aan autoriteiten worden overhandigd op basis van een wettelijke verplichting of andere regelgeving.

Beperkingen bij de overdracht van persoonsgegevens

PostNord kan externe partners en leveranciers inschakelen om namens PostNord diensten te verlenen, bijv. om IT-diensten en betalingsdiensten te verlenen of om te helpen bij marketing, analyses of statistieken. De uitvoering van deze diensten kan ertoe leiden dat dergelijke partijen, zowel binnen als buiten de EU/EER, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken namens PostNord zijn verplicht om een overeenkomst met PostNord te sluiten om een hoog beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te garanderen. Voor partners buiten de EU/EER worden aanvullende beschermende maatregelen genomen, bv. de ondertekening van een overeenkomst die de modelclausules voor gegevensoverdracht van de Europese Commissie bevat, die te vinden zijn op de website van de Europese Commissie.

PostNord kan persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij, zoals de politie of een andere autoriteit, in het kader van een onderzoek of anderszins wanneer dit door de wet of een overheidsbesluit verplicht is.

PostNord kan persoonlijke informatie bekendmaken aan derden, zoals verzendende bedrijven, om op te treden en feedback van klanten te beheren om de klantervaring te verbeteren.

Externe links

Dit integriteitsbeleid is van toepassing op informatie die PostNord over u verwerkt in het kader van onze Digitale Kanalen. De digitale kanalen van PostNord bevatten soms links naar externe websites of diensten die niet door PostNord worden beheerd. Als u een link naar een externe website volgt, wordt u verzocht de principes voor gegevensverwerking en cookies te bekijken die van toepassing zijn op de betreffende website.

Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

De digitale kanalen van PostNord zijn niet bedoeld voor kinderen en PostNord verzamelt daarom niet bewust persoonsgegevens over kinderen. Als u een wettelijke voogd bent en verneemt dat uw kind persoonsgegevens heeft doorgegeven aan PostNord, verzoeken we u contact met ons op te nemen op het adres vermeld in sectie 10 hieronder, zodat u uw recht op, onder andere, correctie of verwijdering kunt uitoefenen.

Uw rechten in verband met onze verwerking

U hebt de volgende rechten met betrekking tot het bedrijf dat uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Recht op toegang (registertranscriptie) - een recht op bevestiging en informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op rectificatie – recht op rectificatie van uw persoonsgegevens.

 • Recht op wissen – een recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit recht is beperkt tot gegevens die volgens de wet uw toestemming vereisen voor verwerking, als u die toestemming intrekt en bezwaar maakt tegen de verwerking

 • Recht om bezwaar te maken – een recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking als de rechtsgrond voor de verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen of als het wordt gebruikt voor directe marketing.

 • Recht op beperking van de verwerking – een recht om te eisen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt, bijv. als u zich verzet tegen de juistheid van de gegevens. Terwijl de zaak wordt onderzocht, is de toegang van PostNord tot de betreffende gegevens beperkt.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid – een recht om te verzoeken dat persoonsgegevens van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden gestuurd. Dit recht is beperkt tot de gegevens die u ons hebt verstrekt.

Om uw rechten uit te oefenen, raadpleegt u de onderstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die niet verwerkt wordt door PostNord

PostNord verwerkt geen persoonsgegevens in brieven of pakketten die door PostNord worden geleverd en is daarom niet de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van persoonsgegevens in brieven of pakketten. Het is de afzender van de brief of het pakket waarmee u contact moet opnemen voor informatie over de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.

Contact opnemen met

Als u vragen of opmerkingen hebt over de levering van pakketten of brieven, neem dan contact op met de klantenservice van PostNord. Contactgegevens van de klantenservice vindt u op https://www.postnord.se/en/contact-us.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

PostNord Sverige AB
Säkerhet
105 00 Stockholm

E-mail: registerutdrag@postnord.com

Houd er rekening mee dat PostNord in de regel geen derden aanvaardt om de rechten van de betrokkenen uit te oefenen op basis van een volmacht. De persoon die een recht wil uitoefenen, moet de aanvraag dus zelf indienen.

De PostNord-entiteit die wordt vermeld in de voorwaarden van de dienst die u gebruikt, in het digitale kanaal dat u bezoekt of in verband met enig ander contact met ons, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat de afzender verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in brieven en pakketten – niet PostNord. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door PostNord of als u informatie en contactgegevens wilt over de andere bedrijven binnen de PostNord Group, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van PostNord op:

PostNord AB
Functionaris voor de gegevensverwerking
105 00 Stockholm

E-mail: dataprotectionofficer@postnord.com

Als u een zakelijke klant bent, neem dan contact op met de klantenservice van PostNord of uw Key Account Manager.

U hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Wijzigingen aan dit privacybeleid

PostNord kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit integriteitsbeleid. De huidige versie van het integriteitsbeleid is altijd beschikbaar op de websites van PostNord.

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.