Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Vraag een offerte aan Vraag een offerte aan
Duurzaamheid

Hoe we onze invloed op het milieu verminderen

PostNord vult voertuigen zo goed mogelijk en optimaliseert routes. We streven er voortdurend naar om voertuigen tot de maximale capaciteit te vullen en we rijden de meest intelligente routes om de kosten te verlagen en de milieuinvloed van elke verzending te verminderen.

Hogere capaciteitsbenutting

In het geïntegreerde productiemodel van PostNord worden brieven, pakketten en zwaardere goederen op dezelfde locatie afgehandeld en worden voertuigen gebruikt voor alle soorten poststukken. Dit draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van afvalgassen. We ontwikkelen geavanceerde IT-oplossingen voor de planning, controle en monitoring van productie en transport.

Daarnaast ontwikkelen we voortdurend onze methoden voor het efficiënt beladen van voertuigen en het optimaliseren van routes. In 2018 hebben we verder gewerkt aan het bouwen van infrastructuur, het optimaliseren van transport en het ontwikkelen van IT-oplossingen. Werkzaamheden voor de uitrusting van alle voertuigen met telematicasystemen werden voortgezet.

Energiezuinige gebouwen

PostNord stroomlijnt het gebruik van zijn gebouwen, inclusief het onder één dak brengen van bedrijfsonderdelen voor een geïntegreerd productiemodel. Dit vermindert de impact op het milieu, omdat kleinere gebouwen minder energie nodig hebben. We beoordelen en verminderen ook ons energieverbruik met behulp van nieuwe technologie. Voorbeelden van technische oplossingen zijn bewegingsgevoelige verlichting, LED-verlichting en snelsluitende poorten.

In 2018 hebben we de elektrische verwarming op basis van weerstanden in een van de grote terminals van PostNord vervangen door een warmtepompsysteem en twee nieuwe terminals in gebruik genomen die voldoen aan de eisen van GreenBuilding. We zijn ook gestart met een project waarbij individuele elektriciteitsmeters verbonden worden met de cloud. Alle gegevens worden verzameld op een nieuw portaal, waardoor we een beter beeld krijgen van ons energieverbruik.

Meer treinen, minder vliegtuigen

Luchtvervoer veroorzaakt 3 procent van de totale kooldioxide-uitstoot. Nieuwe wetgeving die ons toelaat om brieven in twee dagen in plaats van één dag te bezorgen, stelt ons in staat om ons gebruik van distributie met vliegtuigen te verminderen. Deze verandering betekende dat de uitstoot van vliegtuigen in 2018 met 26 procent daalde.

In Zweden zijn de grote sorteerterminals van PostNord verbonden met het spoorwegnet en wordt 66 procent van het brievenvolume per trein tussen de terminals verplaatst. In Noorwegen wordt het grootste deel van het pakket- en palletvolume per spoor vervoerd.

Meer elektrische voertuigen

PostNord streeft ernaar om zijn vervoerswijzen zo veel mogelijk te elektrificeren. Ongeveer 28 procent van het wagenpark van PostNord bestaat uit elektrische voertuigen, voornamelijk elektrische fietsen, driewielers en kleine auto's.

In 2018 kocht PostNord 355 nieuwe kleine elektrische auto's en extra elektrische fietsen. Het bedrijf bleef de ontwikkeling van een geëlektrificeerde weg tussen de luchthaven van Arlanda en de terminal in Rosersberg ondersteunen, waar een elektrische voedingsrail in de asfaltweg een volledig elektrische vrachtwagen kan voeden en opladen.

Meer biobrandstoffen

PostNord streeft ernaar het aandeel hernieuwbare biobrandstoffen te verhogen zonder gebruik te maken van palmolie of restproducten daarvan. Het aandeel hernieuwbare brandstof in de eigen en ingekochte transportdiensten van PostNord is in 2018 gestegen van ongeveer 22 naar 26 procent.

Een andere manier om de uitstoot van kooldioxide door voertuigen te verminderen, is het gebruik van eco-rijtechnieken. Alle chauffeurs van PostNord hebben toegang tot een opleiding in ecorijden. In 2018 werden alle voertuigen in Zweden voorzien van informatie over eco-rijden om het de bestuurders nog gemakkelijker te maken de eigen rijstijl aan te passen.