Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Śledzenie Śledzenie

Polityka prywatności PostNord

Wprowadzenie

PostNord AB (publ) i spółki należące do grupy („PostNord” lub „my”) szanują Twoją prywatność. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Opisuje również Twoje prawa wobec nas i sposób, w jaki możesz z nich skorzystać.

Polityka dotyczy osób, które

 • są naszymi klientami
 • są odbiorcą przesyłek elektronicznych lub fizycznych (listów, paczek i towarów), które przekazujemy
 • odwiedzają nasze strony internetowe, aplikacje, platformy i media społecznościowe („kanały cyfrowe”)
 • uczestniczą w działaniach rynkowych, konkursach i ankietach klientów
 • kontaktują się z nami w inny sposób, na przykład za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta.

Naszym celem jest, abyś miał pewność, że Twoja integralność osobista jest szanowana i że Twoje dane osobowe są przetwarzane prawidłowo. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych w ramach PostNord jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W UE/EOG zastosowanie ma Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych („RODO”)1 oraz przepisy krajowe wdrażające RODO.
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje zasadniczo w odniesieniu do przetwarzania przez nas danych osobowych. Jeżeli podczas zakupu naszych usług lub w innym kontekście otrzymasz inny tekst informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, ten tekst informacyjny będzie miał pierwszeństwo przed niniejszą polityką prywatności.

Czym są dane osobowe i czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio wraz z innymi informacjami mogą być powiązane z osobą żyjącą. Oznacza to, że różne rodzaje informacji, takie jak między innymi imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy IP, zgłoszenia do konkursu, wybory i preferencje, są uważane za dane osobowe.

Przetwarzanie to wszelkie działania podejmowane w związku z danymi osobowymi, np. gromadzenie, przechowywanie, modyfikowanie, przetwarzanie w różnych celach, modyfikowanie lub usuwanie.

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane i w jakim celu?

Gdy kupujesz nasze usługi

Na przykład podczas zakupu naszych usług przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące zawartości przesyłek (listy lub paczki) oraz informacje o miejscu docelowym. W stosownych przypadkach mogą być również przetwarzane osobiste numery identyfikacyjne, preferencje, wzorce zachowań oraz informacje o tym, czy jesteś przedstawicielem prawnym.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Aby świadczyć zakupione przez Ciebie usługi zgodnie z zawartą z Tobą umową, w tym opisem usługi i szczegółowymi warunkami świadczenia usług.

 • Aby zapewnić dodatkowe usługi, takie jak dostęp do portalu klienta PostNord, na którym można otrzymywać informacje o swoich przesyłkach i zarządzać pełnomocnictwami do odbioru poczty.

 • Aby rozpatrywać reklamacje i zwroty lub gdy w innych przypadkach komunikujesz się z nami za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta.

 • W celach marketingowych, w tym poprzez pocztę, e-mail i sms/mms (z których możesz zrezygnować, klikając link w każdej wiadomości wysyłanej e-mailem lub sms/mms, lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych).

 • Aby analizować i grupować odwiedzających nasze Kanały cyfrowe na podstawie selekcji, ustalania priorytetów i preferencji (tzw. profilowanie), aby zapewnić Ci odpowiednie i dostosowane informacje, rekomendacje, reklamy i oferty.

 • Aby przeprowadzić ankiety wśród klientów.

 • Aby zapobiegać, wykrywać i ścigać oszustwa i niewłaściwe korzystanie z usług PostNord.

 • Aby uzyskać anonimowe statystyki dotyczące korzystania z usług PostNord.

 • Aby opracować, testować i ulepszać usługi PostNord oraz platformy techniczne, na których są one świadczone.

Pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę, w celu tworzenia niestandardowych odbiorców, abyśmy mogli wysyłać Ci spersonalizowane oferty i materiały marketingowe w kanałach cyfrowych PostNord. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, korzystając z narzędzi rezygnacji oferowanych na kanale cyfrowym, w którym odbywa się ukierunkowany marketing i reklama. Jeśli takie narzędzia nie są dostępne, możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

Jeśli jesteś odbiorcą przesyłek (listów i paczek), które przewozimy

Jako odbiorca przesyłek przekazywanych przez PostNord przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres, informacje o przesyłce, informacje dotyczące zawartości przesyłek (listy lub paczki) oraz informacje o miejscu przeznaczenia.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Aby przekazać przesyłki (listy lub paczki) do właściwego odbiorcy.

 • Aby rozpatrywać reklamacje i zwroty lub gdy w innych przypadkach komunikujesz się z nami za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta.

 • W celach marketingowych, w tym poprzez pocztę, e-mail i sms/mms (z których możesz zrezygnować, klikając link w każdej wiadomości wysyłanej e-mailem lub sms/mms, lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych).

 • Aby przeprowadzić ankiety wśród klientów.

 • Aby uzyskać anonimowe statystyki dotyczące korzystania z usług PostNord.

 • Aby opracować, testować i ulepszać usługi PostNord oraz platformy techniczne, na których są one świadczone.

Jeśli odwiedzasz nasze kanały cyfrowe i korzystasz z plików cookie

Za każdym razem, gdy odwiedzasz/korzystasz z naszych kanałów cyfrowych, zbieramy informacje, które wybierzesz, aby nam je przekazać, np. nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonów i inne dane osobowe.

Możemy również przetwarzać informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych kanałów cyfrowych, takie jak historia transakcji i dane techniczne dotyczące jednostek, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do kanałów cyfrowych PostNord, np. adresy IP, unikalny identyfikator urządzenia i typ przeglądarki internetowej.

PostNord oferuje określone usługi, które wymagają dostępu do informacji z Twojego urządzenia mobilnego, takiego jak telefon komórkowy lub tablet. Mogą to być zdjęcia, informacje kontaktowe, nagrania audio i dane dotyczące lokalizacji. PostNord nigdy nie będzie gromadzić takich danych, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę.

PostNord umieszcza tak zwane „pliki cookie” w kilku naszych kanałach cyfrowych. Za ich pomocą gromadzone są informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z danego kanału cyfrowego. Więcej informacji o tym, jakie pliki cookie PostNord umieszcza na naszych kanałach cyfrowych i jak usunąć te pliki cookie, można znaleźć w polityce plików cookie PostNord.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Aby utrzymywać, udostępniać, testować i ulepszać nasze kanały cyfrowe.

 • Aby móc zaoferować Ci wsparcie w przypadku problemów z naszymi kanałami cyfrowymi.

 • W celach marketingowych, w tym poprzez pocztę, e-mail i sms/mms (z których możesz zrezygnować, klikając link w każdej wiadomości wysyłanej e-mailem lub sms/mms, lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych).

 • Aby analizować i grupować odwiedzających nasze kanały cyfrowe na podstawie selekcji, ustalania priorytetów i preferencji (tzw. profilowanie), aby zapewnić Ci odpowiednie i dostosowane informacje, rekomendacje, reklamy i oferty. Możliwe jest, że dane dotyczące korzystania przez Ciebie z różnych kanałów cyfrowych firmy PostNord i jej spółek należących do grupy zostaną połączone w tym celu oraz w celu rozwoju produktów i usług.

 • W celu tworzenia raportów, przeglądu wpływu kampanii marketingowych i tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych kanałów cyfrowych.

 • Do zarządzania, rozwoju i testowania naszych systemów informatycznych w celu zapewnienia, że nasze kanały cyfrowe utrzymują wysoką jakość, a także do wykrywania i zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak wirusy.

 • Pod warunkiem, że waraziłeś na to zgodę, na tworzenie niestandardowych grup odbiorców, abyśmy mogli wysyłać Ci spersonalizowane oferty i marketing na kanałach cyfrowych PostNord. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, korzystając z narzędzi rezygnacji oferowanych na kanale cyfrowym, w którym odbywa się ukierunkowany marketing i reklama. Jeśli nie istnieją takie narzędzia do wycofania zgody, możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

 

Kiedy bierzesz udział w działaniach marketingowych, konkursach i ankietach dla klientów

Jeśli uczestniczysz w konkursach, ankietach klientów i innych działaniach związanych z marketingiem, które organizujemy, przetwarzamy np. dane kontaktowe, zgłoszenia do konkursów, opinie, preferencje i inne dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Aby zarządzać działaniami marketingowymi, konkursami lub ankietami dla klientów, w tym informować Cię o wynikach i płacić ewentualne nagrody.

 • Aby informować i oferować nowe działania marketingowe, konkursy i ankiety dla klientów.

 • W celach marketingowych, w tym poprzez pocztę, e-mail i sms/mms (z których możesz zrezygnować, klikając link w każdej wiadomości wysyłanej e-mailem lub sms/mms, lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych).

 • Aby pozyskiwać anonimowe statystyki z działań marketingowych, konkursów i ankiet wśród klientów w celu ulepszenia naszych usług.

 • Na naszych platformach oceniamy usługi świadczone przez naszą firmę i spedytorów oraz realizację dostaw.

 • Aby opracować, testować i ulepszać usługi PostNord oraz platformy techniczne, na których są one świadczone.

Kiedy w inny sposób kontaktujesz się z nami i komunikujesz z nami

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, na przykład za pośrednictwem funkcji obsługi klienta, przetwarzamy informacje związane z jego zapytaniem o obsługę klienta. Jeśli odwiedzasz nas lub komunikujesz się z nami za pośrednictwem naszych kont w mediach społecznościowych (tj. platformy zewnętrzne, takie jak Facebook i Twitter) PostNord może otrzymywać informacje o Twoim profilu i interakcjach na takich platformach od dostawcy platformy zewnętrznej.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Abyśmy mogli komunikować się z Tobą lub zarządzać Twoją prośbą za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta, formularzy e-mail i naszych kont w mediach społecznościowych.

 • Aby analizować połączenia i rozmowy na czacie w celu poprawy naszej komunikacji oraz dla Twojego i naszego bezpieczeństwa.

 • Aby uzyskać anonimowe statystyki dotyczące korzystania z funkcji komunikacyjnych PostNord.

 • Aby opracować, testować i ulepszać usługi PostNord oraz platformy techniczne, na których są one świadczone.

Usuwanie danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania lub do wypełnienia zobowiązań prawnych PostNord. Następnie Twoje dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z naszą polityką usuwania lub wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi usuwania danych.

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

PostNord zawsze będzie przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych podczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub do udzielenia odpowiedzi na złożony przez niego wniosek o obsługę klienta, lub gdy mamy uzasadniony i ważny interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, np. interes w promowaniu się wśród osób odwiedzających nasze kanały cyfrowe lub interes w rozwijaniu i ulepszaniu naszych usług. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. zgodnie ze szwedzką ustawą o usługach pocztowych (Sw. postlagen, SFS 2010:1045).

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PostNord wymaga Twojej zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, uzyskamy Twoją uprzednią zgodę na takie przetwarzanie, co zwykle odbywa się poprzez aktywne zaznaczenie pola wyboru.

Środki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

Wysoki poziom bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest dla PostNord niezwykle ważny, a my wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, modyfikacją, rozpowszechnianiem lub niszczeniem.

Obowiązek zachowania poufności PostNord określony w szwedzkiej ustawie o usługach pocztowych dotyczy poczty, ale inne informacje o klientach PostNord są również traktowane poufnie. Dane adresowe zawarte w naszym katalogu pocztowym mogą być w niektórych przypadkach przekazywane władzom ze względu na obowiązek wynikający z prawa lub innych przepisów.

Ograniczenia dotyczące przekazywania danych osobowych

PostNord może angażować zewnętrznych partnerów i dostawców do świadczenia usług w imieniu PostNord, np. w celu świadczenia usług informatycznych, usług płatniczych lub pomocy w marketingu, analizie lub statystykach. Świadczenie tych usług może wymagać, aby takie strony, zarówno w UE/EOG, jak i poza nią, uzyskały dostęp do Twoich danych osobowych.

Firmy przetwarzające dane osobowe w imieniu PostNord są zobowiązane do podpisania umowy z PostNord w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych. W przypadku partnerów z siedzibą poza UE/EOG podejmowane są dodatkowe środki ochronne, np. podpisanie umowy zawierającej modelowe klauzule Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych, które można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

PostNord może przekazywać dane osobowe stronom trzecim, takim jak policja lub inne organy, w trakcie dochodzenia lub w inny sposób, gdy jest to wymagane przez prawo lub decyzję rządową.

PostNord może ujawniać dane osobowe stronom trzecim, takim jak firmy wysyłające, w celu reagowania na opinie klientów i zarządzania nimi w celu poprawy ich doświadczeń.

Zewnętrzne linki

Niniejsza polityka integralności dotyczy informacji, które PostNord przetwarza na Twój temat w ramach naszych kanałów cyfrowych. Kanały cyfrowe PostNord mogą czasami zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych lub usług, które nie są kontrolowane przez PostNord. Jeżeli skorzystają Państwo z linku prowadzącego do zewnętrznej strony internetowej, prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych i plikami cookies obowiązującymi w danej witrynie.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących dzieci

Kanały cyfrowe PostNord nie są przeznaczone dla dzieci, dlatego PostNord nie gromadzi świadomie danych osobowych dotyczących dzieci. Jeżeli jesteś opiekunem prawnym i dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało dane osobowe firmie PostNord, prosimy o kontakt na adres podany w punkcie 10 poniżej, w celu skorzystania ze swoich praw m.in. do poprawienia lub usunięcia.

Twoje prawa w związku z naszym przetwarzaniem

W stosunku do firmy przetwarzającej Twoje dane osobowe przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu (wypis z rejestru) – prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania – prawo do poprawiania danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia - prawo do usunięcia danych osobowych. To prawo jest ograniczone do danych, które zgodnie z prawem wymagają przetwarzania Twojej zgody, jeśli wycofasz tę zgodę i sprzeciwisz się przetwarzaniu.

 • Prawo sprzeciwu – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas, jeżeli podstawa prawna przetwarzania opiera się na równowadze interesów lub gdy przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku sprzeciwu wobec prawidłowości danych. Dopóki sprawa jest badana, dostęp PostNord do przedmiotowych danych jest ograniczony.

 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do żądania przesłania danych osobowych od jednego administratora danych do drugiego. Prawo to ogranicza się do danych, które nam przekazałeś.

Aby skorzystać ze swoich praw, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi podanymi poniżej.

Dane osobowe nieprzetwarzane przez PostNord

PostNord nie przetwarza danych osobowych w listach lub paczkach dostarczonych przez PostNord i dlatego nie jest administratorem ani podmiotem przetwarzającym dane osobowe w listach lub paczkach. To z nadawcą listu lub paczki należy się skontaktować w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania takich danych osobowych.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz pytania lub opinie dotyczące dostawy paczek lub listów, skontaktuj się z działem obsługi klienta PostNord. Dane kontaktowe działu obsługi klienta można znaleźć na stronie https://www.postnord.se/en/contact-us.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem:

PostNord Sverige AB
Säkerhet
105 00 Sztokholm

E-mail: registerutdrag@postnord.com

Należy pamiętać, że co do zasady PostNord nie zezwala osobom trzecim na wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, na podstawie pełnomocnictwa. Osoba, która chce skorzystać z przysługującego mu prawa, musi zatem złożyć wniosek.

Administratorem przetwarzania Twoich danych osobowych jest podmiot PostNord wskazany w regulaminie usługi, z której korzystasz, w kanale cyfrowym, który odwiedzasz lub w związku z jakimkolwiek innym kontaktem z nami. Należy pamiętać, że administratorem danych osobowych w listach i paczkach jest nadawca, a nie PostNord. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez PostNord lub chcesz uzyskać informacje i dane kontaktowe innych spółek w ramach Grupy PostNord, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych PostNord pod adresem:

PostNord AB
Inspektor ochrony danych
105 00 Sztokholm

E-mail: dataprotectionofficer@postnord.com

Jeśli jesteś klientem korporacyjnym, skontaktuj się z obsługą klienta PostNord lub menedżerem ds. kluczowych klientów.

Masz również prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

 

Zmiany w niniejszej polityce uczciwości

Firma PostNord może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej polityce uczciwości. Aktualna wersja polityki uczciwości jest zawsze dostępna na stronach internetowych PostNord.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE.