PostNord Insight - vårt konsulterbjudande

PostNord Insight är PostNords konsulterbjudande som består av en kombination av vår djupa konsumentinsikt och koncernens kommunikations- och logistiklösningar

Allt fler företag väljer att möta kund med omnikanallösningar, dvs. både i fysiska butiker och genom e-handel. Därmed förändras marknaden och slutkonsumenten får en allt större makt. Förändrade kundbeteenden ställer nya krav på insikt och förståelse.

Ökad kundlönsamhet

PostNord Insight bidrar till att öka kundlönsamheten med hjälp av målgruppsanpassad kommunikation samt minska kapitalbindningen genom bland annat smarta logistiklösningar.

De projekt PostNord Insight redan varit involverade i har visat att vi kan bidra till att öka kundlönsamheten med cirka 20 procent genom att skapa effektivare kommunikation, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef PostNord.

Den nordiska e-handelsmarknaden växer snabbt, med hjälp av PostNord Insight är PostNord med och driver utvecklingen.

Senast uppdaterad: 2017-02-06 08:53