Servicelogistik kan effektivisera posthantering och distribution

Vi är experter på att distribuera lokalt. Lokalt kan vara hemleveranser av hjälpmedel till äldre eller matkassar till privatpersoner. Men lokalt kan också vara lokalt inom ett företag. Vi hjälper tex många av våra största företag med deras interna posthantering så att brev och paket kommer från lastkaj till rätt mottagare.

Servicedistribution
Låt oss hjälpa dig med din distribution. Vi kan till exempel hjälpa dig att distribuera hjälpmedel inom ett landsting, samordna varudistribution i en kommun eller hantera matleveranser till företag och privatpersoner. När ni behöver hjälp där våra standardlösningar inte räcker till skräddarsyr vi ett upplägg tillsammans med er, såväl lokalt som nationellt.
Mer om Servicedistribution.

Posthantering
Posthantering är vårt samlingsnamn för all hantering av post så som: förvaring av försändelser i postbox, hämtning och utkörning av post samt porto- och posthantering i både Danmark och Sverige.

Postbox, hämtning och utkörning av post
Hyr din postbox hos oss. Välj om du vill hämta posten tidigt, innan kunder och telefonsamtal strömmar in, eller på de tider som passar dig. Försändelserna ligger i säkert förvar de dagar du inte har möjlighet att hämta dem. Vi kan också erbjuda utkörning och hämtning av din post. Vi levererar försändelserna som ankommit till din postboxadress direkt till ditt företag. Er utgående post hämtar vi när det passar er bäst.
Mer om Postbox.

Intern postservice
Lägg fokus på rätt saker - låt oss ta hand om ditt företags posthantering. Vi hanterar bland annat interna postturer, postöppning och påfyllning av kontorsmaterial. Vi skräddarsyr en unik lösning för ditt företags unika behov.
Om Facility Service.

Frankeringsservice
Spar tid och resurser. Med vår tjänst frankeringsservice frankerar vi er dagliga post med det portoalternativ som är bäst. Detta låter er se vad varje avdelning eller enhet skickar, och ger er en bättre överblick över kostnadsfördelningen.
Mer om frankeringsservice.

Senast uppdaterad: 2017-11-09 14:47