Koncerngemensamt certifikat kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 

För att säkerställa ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete i hela koncernen har vi certifierat vårt integrerade verksamhetsledningssystem enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001 under ett koncerngemensamt certifikat utställt på PostNord AB.

Certifikatet omfattar PostNord Sverige samt PostNord Danmark, med undantag av OHSAS 18001 i Danmark som än så länge ligger under ett eget certifikat.

PostNord Norge har egna kvalitets och miljöcertifikat.

Senast uppdaterad: 2019-10-30 09:42